­

S kombajnom za grozdje letos prvič opravili trgatev v bizeljskih vinogradih

9.10.2019|

[…]

Pozeba 21.4.2017

24.04.2017|

Uresničile so se zlovešče napovedi. Temperature so se v petkovem jutru, enaindvajsetega aprila, spustile pod ničlo in povzročile veliko škodo v bizeljskih vinogradih. Najhuje je slana poškodovala, tako kot lani, nižje ležeče vinograde. Za razliko od lani je tokrat segla tudi v višje predele, kjer se poškodbe razlikujejo odvisno od sorte in lege vinograda. Zgodba se je ponovila še v sobotnem jutru, ko je bila petkova škoda že lepo vidna. […]

Trgatev

2.10.2016|

Jesen je čas pobiranja plodov. Obiranje grozdja je trgatev, ki je svečano in resno opravilo, plod dela in skrbi vinogradnika v celem letu. Ob dobrih vinskih letinah ustvarja veselo, ob slabih pa slabo razpoloženje, saj je od pobranega pridelka odvisno preživetje vinogradnikove družine. Zanjo se odločimo, ko ocenimo, da je grozdje zrelo. To je takrat, ko ne pridobiva več sladkorja in so kisline dovolj nizke ali pa predvidimo, da bi propadanje zaradi gnilobe prineslo več škode kot čakanje na sladkor koristi. Nekoč smo pozne sorte grozdja trgali v začetku oktobra, vroča poletja v minulem desetletju pa so nekaj trgatev premaknila v sredino septembra. Za to delo je bilo vedno potrebno več pridnih rok, zato na pomoč priskočijo sorodniki in prijatelji. […]

Spremljanje dozorevanja grozdja – 3. teden

15.09.2016|

Podatki tretjega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2016 v zgornji tabeli kažejo, da se je trend dozorevanja grozdja iz prejšnjega tedna nekoliko upočasnil zaradi nekaj deževnih dni. Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 6°Oe glede prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala za 1 g/L, pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,02 in je v tem trenutku še relativno nizka. […]

Spremljanje dozorevanja grozdja – 2. teden

8.09.2016|

Podatki drugega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2016 v zgornji tabeli kažejo na pospešeno dozorevanje kot
posledica sončnega vremena in visokih temperatur. Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 7°Oe teden, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala za 2,5 g/L, pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,09 in je v tem trenutku še relativno nizka. […]

Spremljanje dozorevanja grozdja – 1. teden

4.09.2016|

Pozeba v aprilu, poznejše cvetenje, deževje v času cvetenja, deževna obdobja skozi poletje so vzroki za nekoliko poznejše in neenakomerno dozorevanje Po analitičnih podatkih v tem tednu lahko stopnjo zrelosti grozdja primerjamo z zrelostjo v enakem obdobju z letnikom 2014, v primerjavi z letnikom 2015 pa podatki kažejo, da dozorevanje grozdja zgodnjih in nekaterih srednje poznih sort v tem času zaostaja približno 10 dni. […]

Obvestilo za varstvo jablan in hrušk 4. 5. 2016

4.05.2016|

Jablane so po cvetenju na stopnji razvoja plodičev, ki različno od sortimenta pridobivajo na premeru 10-20 mm (71-72 po lestvici BBCH). Listna površina intenzivno prirašča.

Po zadnjem padavinskem obdobju je ne glede na predhodno pozebo potrebno zaščititi nasade pred jablanovim in hruševim škrlupom. Fungicidna obloga je bila v zadnjih dneh izprana in jo je potrebno obnoviti. V obdobju med 01. in 03. majem smo poleg močno povečanega števila sproščenih askospor, na podlagi meteoroloških meritev, zabeležili tudi nevarnost za močno okužbo z jablanovim škrlupom. Vpogled v potek vremenskih dejavnikov je dostopen na povezavi: http://agromet.mko.gov.si/APP/Home/METEO/4. Za varstvo svetujemo uporabo […]

Obvestilo za varstvo koščičarjev 4. 5. 2016

4.05.2016|

Po pozebi je v nasadih koščičastih sadnih vrst potrebno poskrbeti za zaščito dreves pred različnimi glivičnimi obolenji, ki lahko povzročijo gnitje poganjkov in plodičev. V deževnem in vlažnem vremenu obstaja možnost razvoja monilij in sive plesni.

Pri breskvah in nektarinah pridejo za zaščito v poštev sredstva kot so: […]

Obvestilo za varstvo vinske trte 4. 5. 2016

4.05.2016|

Vinogradi so bili glede na lego in razvoj trt med pozebo različno prizadeti. Ne glede na stopnjo prizadetosti jih je potrebno sedaj zaščititi pred glivičnimi obolenji. V obdobju deževnega vremena so izpostavljeni okužbam peronospore vinske trte, črne pegavosti vinske trte, antraknoze ter sive plesni. Pri izbiri zaščitnih sredstev dajte prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet: […]

Aprilski sneg med bizeljskimi vinogradi

29.04.2016|

Obvestilo za varstvo češenj in višenj

29.04.2016|

V nasadih češenj je po zaključenem cvetenju potrebno poskrbeti za varstvo nasadov pred napadi listnih uši. Posebno pozorni bodite na prerazmnožitve kolonij črne češnjeve uši, s pragom škodljivosti 3% napadenih poganjkov. Za zaščito lahko uporabite pripravke kot so: CONFIDOR 200 SL (0,5 l/ha), KOHINOR SL 200 (0,5 l/ha) ali CALYPSO SC 480 (0,375 l/ha). […]

Varstvo jablan in hrušk po snežnih padavinah

29.04.2016|

V trajnih nasadih sadnega drevja se po snežnih padavinah izvaja varstvo pred glivičnimi obolenji, kot je predvideno v rednih navodilih.

Na vseh pridelovalnih površinah naj se pristopa šele, ko bodo to dopuščale terenske razmere.

V nasadih jablane in hruške dajemo pri zaščiti pred škrlupom prednost pripravkom na osnovi aktivnih snovi ciprodinil in pirimetanil, ki so dobro delujoči tudi pri nižjih temperaturah. Uporabite lahko: […]

Varstvo vinogradov po snežnih padavinah

29.04.2016|

V vinogradih naj se redno varstvo pred glivičnimi obolenji izvaja šele ob dvigu in normalizaciji temperaturnih razmer. Na vseh pridelovalnih površinah naj se pristopa šele, ko bodo to dopuščale terenske razmere. […]

Obvestilo za varstvo vinske trte – 26.04.2016

29.04.2016|

Razvoj vinske trte je v vinorodni deželi Posavje hiter in dosega razpiranje petega lista (15 po lestvici BBCH).
V deževnem pomladanskem vremenu je potrebno vinograde ob odganjanju mladik zaščitit pred črno pegavostjo vinske trte. Za nanos fungicida poskrbite pred padavinami. Svetujemo pripravke kot so: […]

Pozeba na Bizeljskem

27.04.2016|

Črni torek na Bizeljskem. Nizke temperature so v noči iz ponedeljka na torek povzročile veliko škodo na bizeljskih vinogradih ter sadnem drevju in vrtninah. Po ugodnem vremenu na začetku pomladi so vinske trte že lepo odganjale in vinogradnikom je bilo v veselje opazovati,  kakšen bo letos nastavek pridelka, sedaj pa zaradi pozebe v marsikaterem vinogradu sploh ne bo pridelka in s tem trdo prisluženega prihodka. […]