Bizeljska vina so včasih uživala nesporen ugled, saj lahko vinogradniški tradiciji teh krajev preko pisnih virov sledimo nazaj do 14. stoletja. Pred pojavom trsne uši leta 1881 so bile zasajene stare sorte kot so npr. volovna, lipovna in rumeni plavec, vendar je škodljivec tedaj uničil vse vinograde. Pri ponovnem sajenju so upoštevali nove vinske trende in so na ameriško podlago začeli cepiti nove sorte. Stare, avtohtone sorte, so tako utonile v pozabo. Od njih se je obdržal le še danes popularen rumeni plavec.

Trstni sortiment se je tudi kasneje dosti spreminjal, saj so se zavestni vinogradniki držali vinskih smernic. Tako je danes na Bizeljskem odličen trsni sortiment za vse vrste vin od namiznih, do kakovostnih in vin izjemnih kakovosti.

Imajo pa tudi dobro osnovo za pridelavo odličnih penin. Temu pričajo tudi rezultati vsakoletnih ocenjevanj ob Prazniku vin ob Bizeljsko – sremiški vinsko turistični cesti.

 

Razni strokovnjaki, ki sodelujejo na ocenjevanju se strinjajo, da je to območje eno izmed najkvalitetnejših na območju Slovenije. Dokaz temu so številne nagrade, ki jih domači vinogradniki dobivajo tako pri nas kot tudi v svetu. Ker pa se vinogradniki zavedajo, da so premajhni v globalnem tržišču, so ustanovili Zvezo društev ob Bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti. Njen namen je s skupnimi močmi združiti interese ter prispevati k nadaljnji promociji vinskega turizma v okolišu in uveljavitvi bizeljsko-sremiških vin.