Turistično društvo Bizeljsko deluje od leta 1968, ima okrog 80 stalnih članov in turistični podmladek na OŠ Bizeljsko.

Prizadeva si za razvoj turizma v kraju, za urejanje in varovanje okolja, raziskuje in skrbi za ekologijo področja ter za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Bizeljskega, pa tudi  za promocijo kraja na sejmih in drugje.

Društvo je v prejšnjih letih prirejalo vinske praznike, kulinarične razstave, se 4-krat uspešno predstavilo na prireditvi ‘Bizeljska noč v Ljubljani’, pripravilo razstavo ‘Naravna in kulturna dediščina Bizeljskega’, ki je bila v letu 1999 na Bizeljskem, leta 2000 v Narodnem muzeju v Ljubljani, sedaj pa je na ogled v župnišču pri sv. Lovrencu na Bizeljskem. Od leta 1988 je 20 let delovala ‘Skupina za krst mošta’, ki je vsako leto razveseljevala goste ob Martinovem na prireditvah in s tem ohranjala kulturno dediščino na pristen način. Leta 1997 in leta 2007 smo s prireditvami in izdajo biltena obudili spomin na Razstavo grozdja in vina v letu 1897, katero so naši predniki priredili ob ponovnem zagonu vinogradništva v kraju, ko je vinograde prej uničila trsna uš.

Od leta 2005 smo vsako leto odprli po eno pešpot, tako jih imamo zdaj PET – Pot k repnicam, Vidovo pot, Pot po Orešju, Grajsko pot  in Pot ob Sotli – ki v celoti povezujejo Bizeljsko. Za vsako pot enkrat letno pripravimo tradicionalni pohod ob določenem času.

Po možnostih, ki so dane in z zagnanim ljubiteljskim delom, izdajamo zloženke, knjižice, biltene in se trudimo predstavljati danosti kraja na sejmih,  vse v želji po večji prepoznavnosti kraja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine Bizeljskega.

Predsednica društva je Mateja Kmetič, podpredsednica Vesna Kunej (041 970 215)

Email naslov: td.bizeljsko@gmail.com

Turistični vodnici:
– Sonja Klemenčič 00386 (0)40 333 939
– Lidija Poteko 00386 (0)31 832 301

 

  • Tradicionalni pohodi 2016: 

 

  1. »Pot k repnicam« -24. april 2016
  2. »Vidova pot«-19. junij 2016
  3. »Pot po Orešju«-24. julij 2016.
  4. »Pot ob Sotli«-28. avgust 2016 (pobiranje invazivnih rastlin)
  5. »Grajska pot«-16. oktober 2016