V vinogradih naj se redno varstvo pred glivičnimi obolenji izvaja šele ob dvigu in normalizaciji temperaturnih razmer. Na vseh pridelovalnih površinah naj se pristopa šele, ko bodo to dopuščale terenske razmere.

Prednost dajte pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet: FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha), MOMENTUM F (3 kg/ha) ali MIKAL FLASH (3 kg/ha).

Fitofarmacevtska sredstva je smiselno v obdobju stresnih razmer za prizadete rastline uporabljati samostojno, brez dodajanja različnih preparatov in listnih gnojil.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Pripravil: BAJEC Domen