V trajnih nasadih sadnega drevja se po snežnih padavinah izvaja varstvo pred glivičnimi obolenji, kot je predvideno v rednih navodilih.

Na vseh pridelovalnih površinah naj se pristopa šele, ko bodo to dopuščale terenske razmere.

V nasadih jablane in hruške dajemo pri zaščiti pred škrlupom prednost pripravkom na osnovi aktivnih snovi ciprodinil in pirimetanil, ki so dobro delujoči tudi pri nižjih temperaturah. Uporabite lahko: FABAN (1,2 l/ha) ali CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), CLARINET (1-1,5 l/ha), katere je (z izjemo prvega) smiselno kombinirati z: DELAN 700WG (0,75 kg/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg /ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (le jablana; 2 kg/ha), MANFIL 80 WP (le jablana; 2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (le jablana; 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (le jablana; 2 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha) ali ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha).

Fitofarmacevtska sredstva je smiselno v obdobju stresnih razmer za prizadete rastline uporabljati samostojno, brez dodajanja različnih preparatov in listnih gnojil.

Redno zaščito proti škodljivim vrstam žuželk in pršic boste izvajali šele ob dvigu in normalizaciji temperaturnih razmer.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Pripravil: BAJEC Domen