Vinogradniki z zanimanjem spremljajo rast vinske trte po različnih ukrepih po lanski katastrofalni toči. Mladi vinograd v Drenovcu, ki je bil med najbolj poškodovanimi in kmalu po toči obrezan, se je lepo obrasel in nastavil obilen sad. Po priporočilih fitosanitarne uprave je na ogroženih območjih, kamor spada tudi Bizeljsko, potrebno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice.

V vinogradih, kjer je bila v pretekli rastni sezoni zaznana prisotnost ameriškega škržatka, je potrebno začeti z zatiranjem ličink v juniju, takoj po končanem cvetenju. Konec junija, ko se pričnejo izlegati odrasli škržatki, nastavimo rumene lepljive plošče.

V prvih junijskih dneh so pogoste plohe, kar je ugodno za rast letos posajenih trt, predstavlja pa tudi veliko nevarnost za okužbo s peronosporo. V komaj obnovljenih strmih vinogradih, kjer še ni uspela zrasti trava, močni nalivi odnašajo zemljo.