Podatki drugega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2016 v zgornji tabeli kažejo na pospešeno dozorevanje kot
posledica sončnega vremena in visokih temperatur. Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 7°Oe teden, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala za 2,5 g/L, pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,09 in je v tem trenutku še relativno nizka.
Glede na podatke iz zgornje tabele svetujemo, da se prične s trgatvijo zgodnjih sort, kot je portugalka ter srednje poznih sort,
kot so beli pinot, sivi pinot in traminec, odvisno od lege tudi trgatev sort chardonnay in rumeni muškat. Ob tem naj opozorimo, da je potrebno spremljati dozorevanje grozdja v svojem vinogradu (sladorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje), saj so rezultati opravljenih meritev merodajni le za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno. Le na tak način lahko določimo optimalni rok trgatve glede na željen karakter pridelanega vina.
Naj omenimo, da je še vedno čas za korekcijo količine grozdja na posameznih trsih. S skupnim trganjem kakorkoli prizadetega in
zdravega, kakovostnega grozdja se zniža kakovost celotnega pridelka. V ta namen se odstranjuje poškodovano, neobarvano
grozdje, uvele, suhe dele grozdja in tudi grozde, ki so poškodovani od bolezni, insektov ali fizioloških motenj. Upoštevajte
karenco uporabljenih botriticidov (čas od uporabe botriticida do trgatve) v izogib težavam s fermentacijo.

Vir: KGZS – zavod Novo mesto