Jablane so po cvetenju na stopnji razvoja plodičev, ki različno od sortimenta pridobivajo na premeru 10-20 mm (71-72 po lestvici BBCH). Listna površina intenzivno prirašča.

Po zadnjem padavinskem obdobju je ne glede na predhodno pozebo potrebno zaščititi nasade pred jablanovim in hruševim škrlupom. Fungicidna obloga je bila v zadnjih dneh izprana in jo je potrebno obnoviti. V obdobju med 01. in 03. majem smo poleg močno povečanega števila sproščenih askospor, na podlagi meteoroloških meritev, zabeležili tudi nevarnost za močno okužbo z jablanovim škrlupom. Vpogled v potek vremenskih dejavnikov je dostopen na povezavi: http://agromet.mko.gov.si/APP/Home/METEO/4. Za varstvo svetujemo uporabo kurativno delujočega pripravka SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFO 25% EC (0,2 l/ha) ali INDAR 5 EW (0,9 l/ha), katerim dodate dotikalni DELAN 700WG (0,75 kg/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg /ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (le jablana; 2 kg/ha), MANFIL 80 WP (le jablana; 2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (le jablana; 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (le jablana; 2 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha) ali ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha). Možna je tudi uporaba pripravka FABAN (1,2 l/ha) ali kombinacije: CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), MYTHOS (1,5 l/ha) ali PYRUS 400 SC (1 l/ha) s predhodno navedenimi dotikalnimi sredstvi.

Razmik med tretiranji naj v trenutnih okoljskih razmerah ne presega 7 do 10 dni, oz. ga je potrebno obnoviti, ko pade na m2 več kot 30 mm dežja.

Pri varstvu pred jablanovo pepelovko uporabite sredstva kot so: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), FLINT (100-150 g/ha), ZATO 50 WG (100-150 g/ha), TERCEL (2,5 kg/ha) ali CLARINET (1-1,5 l/ha), katera svetujemo v tem obdobju zlasti v nasadih z občutljivejšimi sortami kot so ‘Idared’, ‘Jonagold’, ‘Breaburn’,… Delovanje imajo tudi na škrlup, a samostojne uporabe ne priporočamo.

Svetujemo redne preglede nasada in pozornost na pojave rdeče sadne pršice. V primeru prerazmnožitve (opaženih več kot 4 osebkov na list) priporočamo ENVIDOR SC 240 (največ 0,6 l/ha), MILBEKNOCK (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje), KOROMITE (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje) ali MASAI (0,5 kg/ha).

Fitofarmacevtska sredstva je smiselno v obdobju stresnih razmer za prizadete rastline uporabljati samostojno, brez dodajanja listnih gnojil in drugih preparatov.

V ekološki pridelavi je v tem obdobju za krepitev odpornosti rastlin smiselna uporaba pripravka MYCO-SIN (12-15 kg/ha). Priporočeno je dodajanje sredstev na osnovi MOČLJIVEGA ŽVEPLA (3-5 kg/ha), ki zadržuje razvoj pepelastih plesni, zmanjšuje okužbe jablanovega in hruševega škrlupa ter ima stransko delovanje na zmanjševanje populacij pršic.

Kjer so prisotni napadi z mokasto ušjo, sadnim listnim duplinarjem ali drugimi sesajočimi in grizočimi vrstami žuželk, je po cvetenju čas za drugi nanos pripravka NEEMAZAL – T/S.

Razmike med tretiranji prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu listne površine. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade na m2 30 mm padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 7-10 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Pripravil: BAJEC Domen