Rast vinske trte se v tem času umirja, grozdne jagode dobijo poprh in postanejo manj dovzetne za oidij in peronosporo. Zato preneha potreba škropljenja proti tem boleznim. Pozornost usmerimo na preprečevanje botritisa ali grozdne gnilobe. Poleg škropljenja je potrebno poskrbeti za zadostno prezračenost in osvetlitev grozdja, zato odstranjujemo pregoste in ostarele liste v coni grozdja.

Odstranjevanje opravimo v več fazah, da omilimo poškodbe od sonca in stres zaradi odstranjevanja listja. Najprej odstranimo porumenele in slabše razvite ter pregoste liste na manj osončeni strani. V veliki večini bizeljskih vinogradov je letos to opravila julijska toča. V teh vinogradih je stanje povsem drugačno. Dobrodošel je vsak zdrav list, ki obeta preživetje trte in upanje v pridelek, ko si le-ta opomore.
Nekateri vinogradniki so se odločili po toči trto obrezati. Zdaj še naprej skrbijo, da mladike, ki so odgnale, ostanejo zdrave in upajo na dolgo in toplo jesen ter milo zimo, da bi na novo izrasli les dozorel in prezimil. Izkušnje iz leta 1982 ne kažejo smiselnosti tega opravila.

Kjer ni bilo toče, vinogradniki spremljajo razvoj in dozorevanje grozdja in se proti koncu meseca pripravljajo na trgatev zgodnejših sort, ki se zaradi zgodnjega in vročega poletja kmalu obeta.