Septembra se vinogradniki spremenijo v kletarje. V kleti pripravijo vse potrebno za trgatev in predelavo grozdja. Priprava na trgatev je zelo pomembna! Le tako bodo imeli dovolj časa, da se posvetijo le trgatvi, ko bo napočil ta pomemben trenutek. Temeljito očistijo posodo (vedra, kadi, vinsko posodo …) in opremo (mline, preše, črpalke, škarje, plastične cevi …), ki jo bodo potrebovali.

Budno spremljajo dozorevanje in se bližajo svojemu cilju, tj. doseči čim boljšo kakovost pridelka. V grozdnih jagodah med zorenjem upada koncentracija in se spreminja sestava kislin, narašča pa vsebnost sladkorjev. V določenem trenutku se vsebnost sladkorja ne povečuje več, nastopi t.i. polna ali naravna zrelost grozdja. Takrat je čas za trgatev, vinogradniku najlepši čas v letu, ko je poplačan za celoletno skrbno delo.

Letošnje vroče poletje je ugodno vplivalo na razvoj in zorenje grozdja ter v vinogradih, ki jim je prizanesla julijska toča, omogočilo zgodnjo trgatev kakovostnega grozdja. Kjer je pa narava julija kazala svojo moč v obliki katastrofalne toče, je trgatev bolj podobna paberkovanju. Ponekod niti tega ni. Mnogim takim vinogradom je že pred trgatvijo zapela sekira.