V začetku oktobra se konča redna trgatev in v vinogradih ostane le še grozdje, namenjeno posebnim trgatvam. Pred nepovabljenimi brači iz zraka grozdje zaščitijo z mrežo. Številni kemični in biološki procesi spreminjajo mošt v vino.

Kletarji budno spremljajo to dogajanje, da se lahko ob pravem času odločijo za prvi pretok, ko ločijo mošt od droži in ga tudi izdatneje žveplajo. Na neželene procese v moštu ali vinu lahko vplivajo tudi z drugimi enološkimi sredstvi. Seveda s takimi, ki so vinu v prid in omejujejo neželene poti razvoja mošta ter pozneje mladega vina.