­

Varstvo sadnega drevja v začetku Julija 2015

5.07.2015|

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

Pridelovalcem svetujemo, da skrbite za zaščito pred breskovo pepelovko. Zaščito je smiselno izvesti s THIOVIT JET ali KUMULUS DF, katera imata v nestanovitnem vremenu stransko delovanje tudi na breskov škrlup.

Za varstvo pred breskovim zavijačem in breskovim moljem priporočamo uporabo pripravka CORAGEN (14 dni karence), AFFIRM (7 dni karence), STEWARD (7 dni karence), ali LEPINOX PLUS na osnovi Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki pri katerem karenca ni potrebna. […]

Varstvo vinske trte v začetku julija 2015

5.07.2015|

Za zaščito pred peronosporo vinske trte svetujemo sredstva kot so: ACROBAT MZ WG, EQUATION PRO, GALBEN M, ELECTIS 75 WG, GETT, PERGADO MZ, ENERVIN, MILDICUT, VALIS F,EMENDO F, FANTIC F WG, FORUM STAR, SFINGA EXTRA WDG, RIDOMIL GOLD COMBI,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MELODY DUO WG 66,8, MELODY COMBI WG 65,3; MOXIMATE 725 WG, PROFILUX, NAUTILE DG,… […]

Varstvo jablan in hrušk v juniju 2015

18.06.2015|

Zaščita pred okužbami z jablanovim škrlupom naj temelji na uporabi preventivno delujočih sredstev. Uporabiti je možno pripravke: MERPAN 80 WDG, ORTHOCIDE 80 WG, SCAB 80 WG, ANTRACOL, ANTRACOL WG 70, MANKOZ 75 WG, MANFIL 75 WG (le jablana), MANFIL 80 WP (le jablana), PENNCOZEB 75 DG (le jablana), PINOZEB M-45 (le jablana), DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, POLYRAM DF, THIRAM 80 WG ali DELAN 700 WG. […]

Varstvo paprike

18.06.2015|

Pridelovalce paprike opozarjamo na prerazmnožitev resarjev. Za zaščito pridelka lahko uporabite CONFIDOR 200 SL (0,75 l/ha, 7 dni karence) samo v zaprtih prostorih)), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha, 3 dni karence), KOHINOR SL 200 (0,75 l/ha, 7 dni karence), AKTIV (3%, ni potrebna), AKTIV – R (100%, ni potrebna), BIOTIP FLORAL (1,25 – 1,6 l/ha, 3 dni karence), […]

Varstvo vinske trte 10.6.2015

11.06.2015|

Glavnina sort v vinorodni deželi Posavje se približuje zaključku cvetenja (68-69 po lestvici BBCH). V trenutnem obdobju priporočamo za zaščito pred peronosporo vinske trte uporabo pripravkov s kombiniranim delovanjem: VALIS F, EMENDO F, FANTIC F WG, GALBEN M, ELECTIS 75 WG, GETT, PERGADO MZ, ENERVIN, MILDICUT, RIDOMIL GOLD COMBI, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MIKAL FLASH, MOMENTUM F, PROFILER, MELODY DUO WG 66,8, MELODY COMBI WG 65,3; MOXIMATE 725 WG, PROFILUX, NAUTILE DG, ANTRACOL COMBI, ACROBAT MZ WG, EQUATION PRO, FORUM STAR, SFINGA EXTRA WDG in druge… […]

Varstvo sadnega drevja v začetku Junija 2015

10.06.2015|

Plodiči jablane so v stopnji sekundarnega odpadanja, velikosti ~ 35 mm (~73 po lestvici BBCH).

Zaščita pred jablanovim škrlupom naj temelji na preventivno delujočih sredstvih kot so: MERPAN 80 WDG, ORTHOCIDE 80 WG, SCAB 80 WG, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, PINOZEB M-45, DITHANE DG Neotec, POLYRAM DF, DELAN 700 WG,… Kjer so prisotne škrlupaste pege, je potrebno zaradi nevarnosti širjenja sekundarnih okužb nemudoma uporabiti tudi kurativno delujoč pripravek SCORE 250 EC, INDAR 5 EW ali DIFO 25% EC. Razmiki med tretiranji so prilagojeni količini padavin (če pade več kot 30 mm dežja je potrebno zaščito obnoviti) in niso daljši kot 10 dni. […]

Varstvo vrtnin v začetku junija

9.06.2015|

VARSTVO FIŽOLA

Fižolov ožig. Kot smo omenili že v enem od prejšnjih obvestil, so bolezni na fižolu v trenutnem obdobju kar pogoste. V posevkih fižola, smo poleg fižolove rje opazili tudi fižolov listni ožig. Za omejevanje pojava je registriran pripravek ORTIVA (1 – 2 l/ha), ki ima delovanje tudi na fižolovo rjo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. […]

Varstvo vinske trte 5.6.2015

5.06.2015|

V času cvetenja za varstvo pred peronosporo vinske trte svetujemo uporabo pripravkov s kombiniram delovanjem: RIDOMIL GOLD COMBI, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MIKAL FLASH, MOMENTUM F, MELODY DUO WG 66,8, MELODY COMBI WG 65,3; VALIS F, EMENDO F, FANTIC F WG, ELECTIS 75 WG GETT, PERGADO MZ, MOXIMATE PLUS, MOXIMATE 725 WG, MOXIMATE 725 WP, PROFILUX, NAUTILE DG, ANTRACOL COMBI, ACROBAT MZ WG, EQUATION PRO, FORUM STAR, SFINGA EXTRA WDG in druge… […]

Varstvo vrtnin v maju

17.05.2015|

VARSTVO ČEBULNIC

Tobakov resar

Pridelovalcem čebulnic priporočamo, da pregledajo svoje posevke. Ob pojavu tobakovega resarja lahko tretirate s sredstvom LASER 240 SC (4,5 ml/100 m2; sredstvo se lahko uporablja v čebuli in poru, tretiranje se po potrebi ponovi po 7 dnevih) ali PERFEKTHION (6 ml/100 m2; uporaba dovoljena v čebuli, česnu in šalotki, dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 14 dni). […]

Varstvo vinske trte 17.5.2015

17.05.2015|

Vinska trta razvija mladike in ima oblikovanih šest do sedem listov (16 do 17 po lestvici BBCH). Prevladuje umirjena rast.

Pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte bodo po predvidevanju za večino leg izpolnjeni ob naslednjih padavinah. Svetujemo, da zaščito opravite preventivno, še pred iztekom inkubacijske dobe (čas od okužbe do pojava oljnih madežev na listih). Priporočena sredstva so: DELAN 700 WG, DITHANE DG Neotec, DITHANE M-45, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, MANKOZ 75 WG, PENNCOZEB 75 DG, PINOZEB M-45, FOLPAN 80 WDG, FOLPAN 50 SC, ANTRACOL, ANTRACOL WG 70 ali POLYRAM DF. […]

Varstvo jablan in hrušk v maju 2015

16.05.2015|

Jablana in hruška oblikujeta plodiče (71 do 72 po lestvici BBCH), ki imajo v premeru 10-20 mm.
V obdobju oblikovanja plodičev in intenzivnega priraščanja listne površine so nasadi jablane zelo občutljivi na okužbe z jablanovim škrlupom. Sledite vremenski napovedi in prihodnjo zaščito načrtujete še pred padavinami. […]

Pojav pušpanove vešče (Cydalima perspectalis Walker) in ukrepi za njeno zatiranje

6.04.2015|

Na posameznih grmih pušpana (Buxus sp.) so v zasebnih vrtovih v letu 2014 opazili množično škodo, ki so jih povzročile pušpanove vešče (Cydalima perspectalis Walker). Zaradi izrednih vremenskih pojavov v letu 2014, je na nekaterih območjih jugovzhodne Slovenije celo prišlo do njene prerazmnožitve. Vešča je na območju Evrope prisotna že od leta 2007.

[…]

Kolitev

27.03.2015|

Kolitev je eno izmed pomladanskih del v vinogradu. Da bo trta pravilno rasla in zdržala pričakovani pridelek, ji je treba postaviti dovolj močno oporo. Že dolgo se v ta namen najpogosteje uporabljajo betonski stebri na katere je napeta žica. Med dvema stebroma je največkrat pet trt. Ob vsaki trti je tanjša opora, ki vzdržuje ravno rast trte. V ta namen se zadnje čase vse pogosteje uporabljajo kovinske palice, nekoč pa je bila edina opora akacijevo ali kostanjevo kolje. […]

Spomladanska zaščita sadnega drevja

26.03.2015|

Jabolke in hruške

Jablana brsti, z večino sort na stopnji odpiranja brstov – z vidnimi konicami zelenih listov, medtem ko zgodnje sorte že prehajajo v mišje ušesce (po lestvici BBCH so listni brsti 07-10; cvetni brsti 53-54). Brstijo tudi hruške. Na odpadlem listju so zimska trosišča jablanovega škrlupa dozorela in askospore so pripravljene na izbruhe. Pridelovalcem jabolk in hrušk svetujemo, da sledite razvoju nasadov in vremenski prognozi. Ob pospešenem odpiranju brstov je smiselno opraviti prvo preventivno zaščito pred jablanovim škrlupom z bakrovimi pripravki, še pred padavinami. […]

Vinogradništvo skozi leto – Februar

6.02.2013|

Sončni februarski dnevi vabijo v vinograde k rezatvi. Večina vinogradnikov obrezuje trte ročno s škarjami in žagico, kar je, ko je potrebno obrezati velike površine, zelo naporno za roko. Nekateri si delo lajšajo s pnevmatskimi ali električnimi škarjami, vse pogosteje pa tudi s strojno rezjo, kar je dejansko predrez, za katero sledi še korekcijska rez s škarjami.