Podatki tretjega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2016 v zgornji tabeli kažejo, da se je trend dozorevanja grozdja iz prejšnjega tedna nekoliko upočasnil zaradi nekaj deževnih dni. Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 6°Oe glede prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala za 1 g/L, pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,02 in je v tem trenutku še relativno nizka.
Glede na podatke iz zgornje tabele svetujemo, da se prične s trgatvijo sort, kot so chardonnay, kerner, sauvignon, rumeni muškat in zeleni silvanec, odvisno od lege in zdravstveno stanje tudi sorto kraljevina.
Ob tem naj opozorimo, da je potrebno spremljati dozorevanje grozdja v svojem vinogradu (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje), saj so rezultati opravljenih meritev merodajni le za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno. Le na ta način lahko določimo optimalni rok trgatve glede na željen karakter pridelanega vina.

Naj omenimo, da s skupnim trganjem kakorkoli prizadetega in zdravega, kakovostnega grozdja se zniža kakovost celotnega pridelka. V ta namen se odstranjuje poškodovano, neobarvano grozdje, uvele, suhe dele grozdja in tudi grozde, ki so poškodovani od bolezni, insektov ali fizioloških motenj.

Na trgatev se je potrebno temeljito pripraviti in upoštevati dejstva, kot so visok nivo higiene, natančno odbiranje v primeru poškodovanega ali gnilega grozdja, hitra predelava, nižje temperature pri predelavi in vrenju, uporaba žvepla v začetku tehnološkega procesa (razsluzenje, drozganje), uporaba dobro pripravljenega kvasnega nastavka iz vitalnih kvasovk in uporaba hrane za kvasovke.

V primeru pridelave vin beli Bizeljčan PTP in rdeči Bizeljčan PTP naj bodo pridelovalci pozorni na višino sladkornih stopenj. Vino rdeči Bizeljčan PTP ima lahko največ 12,0 % vol. dejanskega alkohola (v povprečju največ 87,7 °Oe sladkorja), vino beli Bizeljčan PTP pa največ 12,5 % vol. dejanskega alkohola (v povprečju največ 90,9 °Oe sladkorja). Da ne bi prišlo do prekoračitve vsebnosti dejanskega alkohola, je potrebno trgatev sort, ki predstavljajo največji delež v vinih beli Bizeljčan PTP in rdeči Bizeljčan PTP, načrtovati takoj, ko doseže grozdje po vsebnosti sladkorja tehnološko zrelost. Po pravilniku o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Bizeljčan (Uradni list RS, št. 22/09 in 59/09) mora biti za vino rdeči Bizeljčan PTP in vino beli Bizejčan PTP minimalna povprečna sladkorna stopnja za posamezne vinske sorte grozdja sledeča:
– Žametovka: 149,2 g/l oz. 67 °Oe,
– Rumeni plavec in Kraljevina: 157 g/l oz. 70 °Oe,
– Laški rizling: 169,8 g/l oz. 75 °Oe,
– Sauvignon, Beli pinot, Chardonnay, Modra frankinja, Modri pinot: 182,6 g/l oz. °Oe.

V primeru, ko želi pridelovalec pridelati vino z označbo vrhunsko vino ZGP, mora predhodno pridobiti mnenje pooblaščene organizacije o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina, zlasti glede stopnej naravnega alkohola in zdravstvenega stanja grozdja. V tem primeru mora pridelovalec grozdja, namenjenega za predelavo v vrhunsko vino ZGP najmanj 8 dni pred trgatvijo opraviti predprijavo trgatve, dva dni pred trgatvijo pa tudi prijavo roka trgatve pei pooblaščeni organizaciji. Le-ta nato v dveh dneh po prijavi termina trgatve opravi pregled dozorelosti grozdja v vinogradu, kjer mora biti prisoten tudi pridelovalec ali njegov zastopnik. Omenjeni pregled v vinogradu delno plača pridelovalec v višini 20% stroškov pregleda (na kraju samem), 80 % stroškov pa je sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Grozdje, namenjeno predelavi v vrhunsko vino, mora ob trgatvi dosegati najmanj 84 °Oe, ob pregledu v vinogradu najmanj 80°Oe. Če grozdje v vinogradu ob pregledu ne dosega 80°Oe, pridelovalec ne more zaprositi za ponovni pregled.
Na grozdju, ki je namenjeno za pridelavo vrhunskega vina posebne kakovosti mora biti prisotna žlahtna gniloba. Sladkorne stopnje tega grozdja v vinogradu pa morajo biti najmanj:
– pozna trgatev 91 °Oe
– izbor 102 °Oe
– jagodni izbor 127 °Oe
– ledeno vino 127 °Oe v, moštu in
– suhi jagodni izbor 154°Oe.

Vir: KGZS – zavod Novo mesto