Vinogradi so bili glede na lego in razvoj trt med pozebo različno prizadeti. Ne glede na stopnjo prizadetosti jih je potrebno sedaj zaščititi pred glivičnimi obolenji. V obdobju deževnega vremena so izpostavljeni okužbam peronospore vinske trte, črne pegavosti vinske trte, antraknoze ter sive plesni. Pri izbiri zaščitnih sredstev dajte prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet: FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha), oziroma MOMENTUM F (3 kg/ha) ali MIKAL FLASH (3 kg/ha) na površinah z vsaj delno vitalno listno površino. Oba pripravka je za optimalno delovanje potrebno uporabiti zaporedoma vsaj 3×.

Razmike med tretiranji prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade na m2 30 mm padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 7-10 dni.

Fitofarmacevtska sredstva je smiselno v obdobju stresnih razmer za prizadete rastline uporabljati samostojno, brez dodajanja listnih gnojil in drugih preparatov, ki krepijo naravno odpornost rastlin. Uporaba slednjih bo smiselna šele v času ponovnega obraščanja trsov.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Pripravil: BAJEC Domen