Pozeba v aprilu, poznejše cvetenje, deževje v času cvetenja, deževna obdobja skozi poletje so vzroki za nekoliko poznejše in neenakomerno dozorevanje Po analitičnih podatkih v tem tednu lahko stopnjo zrelosti grozdja primerjamo z zrelostjo v enakem obdobju z letnikom 2014, v primerjavi z letnikom 2015 pa podatki kažejo, da dozorevanje grozdja zgodnjih in nekaterih srednje poznih sort v tem času zaostaja približno 10 dni. V odvisnosti od lege, predvsem pa manjše obremenitve je razlika lahko tudi manjša. Sladkorne stopnje so v povprečju za 12 °Oe nižje v primerjavi s podatki iz leta 2015 za grozdje vzorčeno na dan 31.8.2015, skupne kisline so v povprečju višje za 4,0 g/L in pH vrednosti so v povprečju nižje za 0,18. V primerjavi z letnikom 2014 (vzorčeno na dan 1.9.2014) pa so sladkorne stopnje v povprečju višje za 1 °Oe, kisline so nižje za 0,3 g/L in pH vrednosti so v povprečju višje za 0,14. Vendar višje temperature in suhi dnevi v tem tednu so dozorevanje pospešili, tudi ugodne vremenske napovedi za naslednji teden so ugodne za pospešeno dozorevanje grozdja.

Seveda so rezultati opravljenih meritev merodajni za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno, zato naj spomnimo, da
je potrebno v vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje) in
določiti optimalni rok trgatve za posamezno sorto. Zgornji rezultati so nam lahko pri tem v oporo.

Naj omenimo, da je trgatev sklepno in odločilno opravilo vinogradnikov, ko je potrebno vinarjem prepustiti čimbolj zdravo in dozorelo grozdje. V tem obdobju se bliža tudi čas za zadnje redčenje grozdja. S skupnim tragnje kakorkoli poškodovanega in zdravega, kakovostnega grozdja se zniža kakovost celotnega pridelka. V ta namen se odstranjuje poškodovano, neobarvano grozdje, uvele, suhe dele grozdja, in tudi grozde, ki so poškodovani bodisi od bolezni, insektov in fizioloških motenj. Kjer se je ali se bo začela gniloba, ki se bi zaradi morebitnih padavin še stopnjevala, svetujemo podbiranje. Vsi ukrepi, ki pripomorejo k večji higieni in osvetljenosti v coni grozdja, od odstranjevanja starih, suhih rumenih listov, do odstanjevanja poškodovanih grozdov, neposredno vplivajo na  manjšo okužbo z botrytisom in višjo kakovost pridelanega grozdja. Ob morebitni uporabi botriticida za preprečevanje gnilobe naj vinogradnike opozorimo na nujno upoštevanje karence v izogib težavam pri alkoholnem vrenju mošta.

KGZS – zavod Novo mesto