Na 64. rednem Občnem zboru PGD Orešje, ki je potekal, 23. 2. 2013, v prostorih PGD Orešje, so potekale volitve organov PGD Orešje za mandatno obdobje 2013 – 2018. Izvoljeni so bili naslednji.

– predsednica: Silva Žertuš
Na predlog predsednice je za namestnika predsednika predlagan Ivan Malus.

– poveljnik: Mitja Omerzo

Na predlog poveljnika je predlagano poveljstvo v sestavi:
-namestnik poveljnika: Zvonko Polak
-vodja desetin: Dušan Žetruš
-orodjar: Bojan Hvalc
– upravni odbor: Blaž Zagmajster
Franci Blažinčič
Bernard Babič
Barbara Dernikovič
Zvonko Polak

-predstavnik mladih: Jani Malus
-nadzorni odbor:
predsednik: Franci Blažinčič
Franc Černelč
Jože Gregl

– disciplinska komisija:
predsednik: Jože Požek
1.član: Bernard Babič
2. član: Peter Malus
1. namestnik člana: Bojan Hvalc
2. namestnik člana: Marta Dernikovič
Tajnik: Katarina Zagmajster
Blagajnik: Barbara Dernikovič