Društvo ljubiteljev bizeljčana

Društvo ljubiteljev bizeljčana

Društvo ljubiteljev bizeljčana je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje oseb, ki želijo dvigniti kvaliteto življenja na Bizeljskem. Sam namen društva je dvigniti samozavest Bizeljancev in predstaviti Bizeljsko in vse, kar kraj nudi (najdebelejši hrast v Sloveniji, repnice, čebelarje, kleti, hrame, običaje, kulturne znamenitosti, etnološke zbirke …) širši javnosti. Namen društva je tudi delovati na turistični predstavitvi kraja, obujanje starih običajev, organiziranje prireditev, ki bodo dvignile ugled kraja in vin iz Bizeljskega.

Osnovni namen pa je povezovanje Bizeljancev in vseh ljubiteljev Bizeljskega v društvo, v katerem bi prevladovalo toplo ozračje in bi se s skupnimi močmi in interesi pripomoglo v razvoju kraja. Člani društva se izobražujejo za zdravo, humano in ustvarjalno življenje ter sodelujejo na turističnih, športnih, kulinaričnih, okoljevarstvenih in drugih prireditvah, ki sovpadajo z interesi članov.

Društvo ljubiteljev bizeljčana vsako leto organizira prireditev Martinovanje na Bizeljskem, ki dosega vedno širšo promocijo kraja ter vina in velja za največji dogodek tako na Bizeljskem, kot širom občine.

Društvo vztrajno sodeluje na raznih turističnih projektih širom Slovenije in na Hrvaškem, kjer skrbi za promocijo kraja in vina bizeljčan ptp.

Prav tako skrbi in ureja svoje prostore v centru Bizeljskega, v katerih se, posebno pozimi, zadržuje mladina ob raznih igrah in medijskih aktivnostih (pink ponk, kartanje, ogled filmov na velikem platnu, razne namizne igre, uporaba interneta itd.). Prostori društva so tako namenjeni mladim, ki si želijo družbe in ustvarjalne žilice glede promocije Bizeljskega in vina bizeljčan. V njih potekajo tudi redni sestanki društva ali prezentativne seje ostalih društev oz. posameznikov.

Osnovne informacije:
Naslov:  Društvo ljubiteljev bizeljčana
Gregovce 16
8259 Bizeljsko
Davčna številka:  1688003
Št. članov:  70
Predsednik društva:  Peter Gregl