Vinogradi novembra počivajo. Izjema so le tisti, katere vinogradniki pripravljajo za spomladansko obnovo. V sodih se mošt spreminja v vino. Ob Martinovem naj bi se zgodila ta sprememba. Kletarji ga od takrat tudi imenujejo vino in ga z veseljem ter ponosom delijo s prijatelji.

To je tudi po običaju čas, ko se zahvalijo bračem za pomoč pri trgatvi.