Ljudski pevci Bizeljsko smo skupina, ki deluje že od leta 1979. Pojemo brez umetniškega vodja, not in intonacije in samo na podlagi pristnega ljudskega izročila.
Delujemo čisto amatersko, brez sponzorjev, vendar nas nenehno spodbuja samo velika ljubezen do ljudskega petja.

Pojemo štiriglasno, včasih pa vključimo še peti glas, tj. iber. Nastopali smo že po vsej Sloveniji in južni hrvaški, na raznih prireditvah, kakor tudi na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih, ter na radiu Ljubljana ob 40 letnici »SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI«

Obiščite njihovo Facebook stran: medij_template_Facebook_icon.jpg