Po pozebi je v nasadih koščičastih sadnih vrst potrebno poskrbeti za zaščito dreves pred različnimi glivičnimi obolenji, ki lahko povzročijo gnitje poganjkov in plodičev. V deževnem in vlažnem vremenu obstaja možnost razvoja monilij in sive plesni.

Pri breskvah in nektarinah pridejo za zaščito v poštev sredstva kot so: PROLECTUS (1,2 kg/ha; največ 3× letno), CHORUS 50 WG (0,6 kg/ha; največ 2× letno), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; največ 2× letno), ROVRAL AQUAFLO (do 2,25 kg/ha; 2×), TOPSIN-M (1 kg/ha; največ 1× letno), TELDOR PLUS ali TELDOR SC 500 (1,5 l/ha; največ 2× letno), …

V nasadih češenj se lahko uporabi SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; največ 3× letno), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha; 2×), TOPSIN-M (1 kg/ha; največ 1× letno), TELDOR PLUS ali TELDOR SC 500 (0,5 l/ha na višinski meter krošnje; največ 3× letno), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha; največ 2× letno), SERENADE ASO (8 l/ha, za manjše kulture)…. Hkrati bodite pozorni tudi na napade listnih uši, zlasti črne češnjeve uši, s pragom škodljivosti 3% napadenih poganjkov. Za zaščito lahko uporabite pripravke kot so: CONFIDOR 200 SL (0,5 l/ha), KOHINOR SL 200 (0,5 l/ha) ali CALYPSO SC 480 (0,375 l/ha).

V marelicah in slivah lahko uporabite CHORUS 50 WG (0,6 kg/ha; največ 2× letno; marelice), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; marelice največ 2× letno, slive 3×), ROVRAL AQUAFLO (do 1,5 l/ha marelice; 2×), TOPSIN-M (1 kg/ha; največ 1× letno), TELDOR PLUS (0,5 l/ha na višinski meter krošnje; največ 3× letno; le slive) ali SERENADE ASO (8 l/ha, za manjše kulture)…

V tem času bodite pozorni tudi na občasne pojave hroščev rilčkarjev in gosenic pedicev, ki lahko poškodujejo razvijajoče plodiče.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Pripravil: BAJEC Domen