Sajenje vinske trte je ob tem času na vrhuncu. Po lanski uničujoči toči se je za obnovo odločilo mnogo vinogradnikov, ki bodo letos na novo zasadili okrog štirideset hektarjev vinogradov. Sadimo jo lahko na več načinov. Vse pogosteje se odločajo za strojno sajenje. Tudi sajenje v brazdo je kar pogosto, ponekod pa se lahko vidi še ročno kopanje sadilnih jam.

Nekateri pred sajenjem pognojijo celo površino in v tem primeru v sadilne jame ne dodajajo hlevskega gnoja, kot je to bilo v navadi nekoč. Drugi najprej izorjejo brazde in postavijo oporo, h kateri nato posadijo cepljenke. Znano je, da v ta namen iščejo rahlo prst, ki jo sadilec pritisne na korenine, nato dodajo gnoj in zagrnejo z izorano zemljo.

Samoumevno je, da pred sajenjem cepljenke skrbno pregledajo, namočijo in obrežejo korenine.