Predstavitev pridelovalcev grozdja in vina dejavnost stekleničenja vina, ki imajo vinograde v Bizeljskem okolišu.