Leto ustanovitve :  1893
Skupno število članov :  90
Operativnih članov : 25

Upravni odbor PGD : 

Predsednik:   Gašper Mihelin
Namestnik predsednika :  Amadej Ivnik
Tajnik:   Andrej Rajterič
Blagajnik:  Herman Premelč
Član UO za delo z mladino :  Matej Gregl
Član UO za delo z veterani :  Alojz Antolovič
Član UO za delo z članicami :  Andreja Mihelin
Praporščak:  Stanislav Vahčič

Poveljstvo  PGD: 

Poveljnik :   Tadej Godec
Namestnik poveljnika:   Evgen Per
Podpoveljnik1 :  Sokler Robi
Podpoveljnik2 :  Geršak Jernej
Pomočnik poveljnika za IDA:  Amadej Ivnik
Pomočnik poveljnika za radijske postaje : Igor Iljaž
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč:  Drago Rebernik
Glavni strojnik : Kristjan Vahčič
Orodjar : Kristjan Pustak-Švigir

Email naslov  :  bizeljsko.pgd@gmail.com

Kontakt

Predsednik:   Gašper Mihelin     041 779 406
Poveljnik:  Tadej Godec
Namestnik poveljnika :   Evgen Per   031 339 110

ZGODOVINA IN OPIS DRUŠTVA

Prostovoljno gasilsko društvo Bizeljsko je bilo ustanovljeno leta 1893 v gostilni pri Pečnikovih. Svoje prve gasilske prostore so imeli v hiši pri Balonovih.  Leta 1932 je tik ob glavni cesti zrasel gasilski dom, ki je bil naslednje leto ob proslavi 40-letnice ustanovitve društva blagoslovljen pod pokroviteljstvom bana Dravske banovine.  Proti koncu druge svetovne vojne je nemški okupator gasilski dom porušil, vendar so ga prizadevni Bizeljski  gasilci s prostovoljnim delom po vojni obnovili. Tako so leta 1963 za alarmiranje gasilcev pridobili prvo gasilsko električno sireno, ki je bila pritrjena na stolpu gasilskega doma ter hkrati praznovali razvitje prapora. Ob prizadevnem delu gasilcev je leta 1968 v društvo prispel novo vozilo –  kombi.  Dobrih 10 let kasneje 1979 so pridobili avtocisterno TAM z 5000L. vode, ki je služila namenu več kot 35 let. Leta 1994 in 1995 sta bila prelomna za Bizeljske gasilce, saj so zamenjali dotrajani kombi ter pridobili nove garaže in klubske prostore, ki so prinesli boljše pogoje za člane društva.  Leta 2008 je bil razvit novi prapor. Zob časa je že načenjal staro avtocisterno zato je z velikim prizadevanjem gasilcev in veliko finančno pomočjo krajanov leta 2012 v društvo prispela nova gasilska avtocisterna GVC 16/25, ki omogoča hitrejše, učinkovitejše ter varnejše posredovanje na vseh vrstah intervencij.

Prostovoljno gasilsko društvo Bizeljsko v današnji sestavi premore požrtvovalne, iznajdljive, delovne in marljive članice in člane, ki skrbijo za večjo varnost ljudi in premoženja občank in občanov občine Brežice. Društvo sodeluje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami v občini Brežice.  Člani društva se redno izobražujejo in obnavljajo svoje znanje. Zanemariti pa ne smemo tudi odličnega sodelovanja s krajani Bizeljskega, ki s svojimi prispevki pomagajo razvoju in obstoju gasilstva na Bizeljskem. Povzete besede Josipa Turka, enega od pomembnejših vodij slovenskega gasilstva z začetka 20. stoletja, ki je v svojih govorih menda pogosto rad opisal gasilski poklic z naslednjimi besedami: »Mi ne vprašamo, komu gori, ampak kje gori. Z gasilski pozdravom  Na pomoč!

OPERATIVA DRUŠTVA
Osnovna naloga Operativne gasilske enote  Bizeljsko je skrb za požarno varnost. Zato skrbi usposobljenih in opremljenih 25 operativnih gasilcev. Usposobljeni so za različna posredovanja ob požarih in ostalih naravnih  nesrečah. OGE Bizeljsko je kategorizirana v III. kategorijo teritorialnih gasilskih enot.  Vozni park društva sestavljajo : GVC 16/25 Renault Midlum in GVM-1 WV syncro 4×4. Vozila so opremljena po tipizaciji GZ Slovenije in dodatno gasilsko opremo .