Topli sončni žarki so že v začetku aprila prebudili naravo in tudi vinska trta je začela odganjati. Nabrekla očesa so se odprla in za prvimi lističi so se pokazali grozdiči. Tu in tam so si kakšno oko privoščile gosenice, ponekod pa tudi pršice. Če je napad škodljivcev močan, je potrebno škropljenje. Ko so mladice dovolj velike in izpolnjeni nekateri vremenski pogoji, je potrebno tudi prvo škropljenje proti boleznim vinske trte. To je tudi čas za prvo od zelenih del v vinogradu, mandanje ali pletev. Pri tem s kocenov odstranimo mladike s spečih brstov, pustimo le mladike za obnovo trsa. Odstranimo tudi pregoste, zasenčene in šibke mladike na čepih in reznikih.

Toplota godi tudi travi, zato je v teh dneh primeren čas za zatiranje le-te. Večina vinogradnikov se zadnja leta tega loteva s herbicidi, nekateri pa to opravijo s kosilnicami ali kosami.

Ko je zemlja dovolj ogreta, je čas za saditev manjkajočih trt v obstoječih vinogradih ali sajenje novih vinogradov. Tudi to delo se zadnja leta vedno pogosteje opravlja strojno. Pri ročnem sajenju so sadilne jame kopali z lopato ali pa so zorali brazdo in na posajeno cepljenko nasuli gnoj ter zasuli z zemljo. Pred strojnim sajenjem je potrebno pognojiti celo površino in nato ponovno zrahljati zemljo.