Zaščita pred okužbami z jablanovim škrlupom naj temelji na uporabi preventivno delujočih sredstev. Uporabiti je možno pripravke: MERPAN 80 WDG, ORTHOCIDE 80 WG, SCAB 80 WG, ANTRACOL, ANTRACOL WG 70, MANKOZ 75 WG, MANFIL 75 WG (le jablana), MANFIL 80 WP (le jablana), PENNCOZEB 75 DG (le jablana), PINOZEB M-45 (le jablana), DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, POLYRAM DF, THIRAM 80 WG ali DELAN 700 WG.

Po neurjih dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi kaptan. Morebitne pege škrlupa je potrebno zaradi nevarnosti širjenja sekundarnih okužb nemudoma zaustaviti s kurativno delujočim pripravkom INDAR 5 EW, SCORE 250 EC ali DIFO 25% EC. Predviden razmik med tretiranji je na 10 do 12 dni. Fungicidno zaščito je potrebno obnoviti tudi, če pade več kot 30 mm dežja.

Poganjke okužene z jablanovo pepelovko iz nasadov odstranjujte ročno. Nižanje stopnje okužbe lahko dosegate z redno uporabo pripravkov na osnovi žvepla v odmerku do 3 kg.

Aktualne okoljske razmere so ugodne za razvoj jabolčnega in breskovega zavijača. V nasadih z višjim tveganjem črvivosti plodov (pojav škod v preteklih letih) je smiselno v 10 do 14 dneh po prvi uporabi insekticida tretiranje ponoviti. Uporabite lahko npr. CORAGEN ali dotikalni PYRINEX 25 CS, ki ga časovno umeščamo v obdobje proti sredini meseca junija. Pri izbiri slednjega upoštevajte, da ima zaradi širšega delovanja učinek še na napade ameriškega kaparja (lahko vpliva tudi na koristne). Pripravka MADEX MAX in CARPOVIRUSINE, ki delujeta le na jabolčnega zavijača, ponovno nanesete po 8 sončnih dneh (2 pretežno oblačna dneva = 1 sončen dan).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe insekticidov poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Cvetočo podrast odstranite.

Vir: KGZS – Zavod Novo mesto