Varstvo jablan maj 2015Jablana in hruška oblikujeta plodiče (71 do 72 po lestvici BBCH), ki imajo v premeru 10-20 mm.
V obdobju oblikovanja plodičev in intenzivnega priraščanja listne površine so nasadi jablane zelo občutljivi na okužbe z jablanovim škrlupom. Sledite vremenski napovedi in prihodnjo zaščito načrtujete še pred padavinami. Svetujemo uporabo preventivno delujočih sredstev: DELAN 700 WG, CHORUS 50 WG, MANFIL 75 WG (le jablana; 1× v rastni dobi), MANFIL 80 WP (le jablana; 1× v rastni dobi), MANKOZ 75 WG, DITHANE DG Neotec, DITHANE M-45, ANTRACOL, ANTRACOL WG 70, PENNCOZEB 75 DG (le jablana), PINOZEB M-45 (le jablana; 1× v rastni dobi) ali POLYRAM DF.

V primeru dolVarstvo jablan maj 2015gotrajnejših padavin, oz. že opaženih peg škrlupa, priporočamo tudi takojšnjo (najkasneje 96 po nastanku pogojev za okužbo) uporabo kurativno delujočih pripravkov SCORE 250 EC, INDAR 5 EW (le jablana) ali DIFO 25% EC.
Proti jablanovi pepelovki ob močnejših okužbah uporabite LUNA EXPERIENCE, TERCEL, CLARINET, ZATO PLUS, STROBY WG, ZATO 50 WG ali FLINT – ki delujejo tudi na jablanov škrlup, a jih je potrebno kombinirati z dotikalnimi sredstvi. Sicer priporočamo ročno odstranjevanje okuženih poganjkov in redno dodajanje pripravkov na osnovi žvepla: COSAN, PEPELIN WG, KUMULUS DF, THIOVIT JET, MICROTHIOL SPECIAL, VINDEX 80 WG ali MOČLJIVO ŽVEPLO, ki dobro zavirajo še razvoj pršic.

Zaščitno oblogo je potrebno obnoviti, ko pade 30 mm dežja ali več. Razmiki med tretiranji naj ne Varstvo jablan maj 2015presegajo 7 do 10 dni.
Pri izbiri posameznih sredstev se zaradi razvoja odpornosti izogibajte koriščenju aktivnih snovi, ki ste jih uporabljali v pretekli sezoni.
V nasadih se na težjih rastiščih v trenutnem obdobju v obliki pokanja lubja pogosteje izraža občutljivost posameznih sort na talno vlago (npr. cv. ‘gala’, ‘topaz’…). Med padavinami je izpostavljenosti glivičnim obolenjem lesa povečana, zato priporočamo preventivno zaščito z bakrovimi pripravki. Nanos usmerite nizko, le do višine prvih vej.

Krvava uš se seli v višje etaže dreves in v napadenih predelih nasadov je za njeno zatiranje potrebno uporabiti pripravek PIRIMOR 50 WG. Posebno pozornost namenite kvaliteti nanosa, ki ga lažje dosežete z večjo porabo vode, uporabo usmernikov, oz. z dodatki za izboljšano delovanje (močila, razporejevalci in intenzivatorji kot npr.: SILWET L-77, BREAK THRU S 240 ali ETALFIX-PRO).
Sledite pojavom rdeče sadne pršice in v primeru prerazmnožitev s 4 do 5 osebki na list, za zaščito uporabite: ENVIDOR SC 240, MILBEKNOCK ali VERTIMEC 1,8 % EC.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe insekticidov poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

Vir: KGZS – Zavod Novo mesto