VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

Pridelovalcem svetujemo, da skrbite za zaščito pred breskovo pepelovko. Zaščito je smiselno izvesti s THIOVIT JET ali KUMULUS DF, katera imata v nestanovitnem vremenu stransko delovanje tudi na breskov škrlup.

Za varstvo pred breskovim zavijačem in breskovim moljem priporočamo uporabo pripravka CORAGEN (14 dni karence), AFFIRM (7 dni karence), STEWARD (7 dni karence), ali LEPINOX PLUS na osnovi Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki pri katerem karenca ni potrebna.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe insekticidov poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Za varstvo pred jablanovim škrlupom priporočamo dotikalne preventivne fungicide kot so: MERPAN 80 WDG, ORTHOCIDE 80, WG SCAB 80 WG ali ANTRACOL, ANTRACOL WG 70, MANKOZ 75 WG, MANFIL 75 WG (le jablana), MANFIL 80 WP (le jablana), PENNCOZEB 75 DG (le jablana), PINOZEB M-45 (le jablana), DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, POLYRAM DF, THIRAM 80 WG ali DELAN 700 WG. Razmiki med tretiranji naj bodo do 14 dni. Fungicidno zaščito je potrebno obnoviti tudi, če pade več kot 30 mm dežja. Po neurjih dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi kaptan.

Poganjke okužene z jablanovo pepelovko iz nasadov odstranjujte ročno. Nižanje stopnje okužbe lahko dosegate z redno uporabo pripravkov na osnovi žvepla: COSAN, PEPELIN WG, KUMULUS DF, THIOVIT JET, MICROTHIOL SPECIAL, VINDEX 80 WG ali MOČLJIVO ŽVEPLO, ki omejujejo tudi pršice.

Prerazmnožitve listnih uši ustavite s sredstvi TEPPEKI, MOSPILAN 20 SG, MOKSYCAN 20 SG, CONFIDOR 200 SL, KOHINOR SL 200, MIDO SL 200,…

V primeru povečane številčnosti rdeče sadne pršice (6-7 osebkov), v napadenih nasadih za zaščito uporabite MILBECKNOCK (možna fitotoksičnost na sortah zlati delišes, gala in breaburn) VERTIMEC 1,8% EC (zaloge v uporabi do 30.10.2015) ali MASAI.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe insekticidov poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

Vir: KGZS – Zavod Novo mesto