Jabolke in hruške

Strojno škropljenje sadjaJablana brsti, z večino sort na stopnji odpiranja brstov – z vidnimi konicami zelenih listov, medtem ko zgodnje sorte že prehajajo v mišje ušesce (po lestvici BBCH so listni brsti 07-10; cvetni brsti 53-54). Brstijo tudi hruške. Na odpadlem listju so zimska trosišča jablanovega škrlupa dozorela in askospore so pripravljene na izbruhe. Pridelovalcem jabolk in hrušk svetujemo, da sledite razvoju nasadov in vremenski prognozi. Ob pospešenem odpiranju brstov je smiselno opraviti prvo preventivno zaščito pred jablanovim škrlupom z bakrovimi pripravki, še pred padavinami. Za varstvo lahko uporabite: CHAMPION 50 WG (0,70%, v stopnji mišjega ušesa v 0,25 % konc.), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha, v stopnji mišjega ušesa v 0,3 % konc.), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha, v stopnji mišjega ušesa v 0,25 % konc.), BORDOJSKA BROZGA CAFFARO (0,95–1,15 %, v stopnji mišjega ušesa v 0,5 – 0,6 % konc.), CUPROXAT (staro ime KUPRO 190 SC) (0,75 %, v stopnji mišjega ušesa v 0,5 % konc.), BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (0,75 %, v stopnji mišjega ušesa v 0,5 % konc.), NORDOX 75 WG (0,1 –0,2 % konc.). Tretiranje z bakrovimi pripravki je potrebno zlasti v nasadih, ki so dovzetni na pokanje skorje na deblih dreves, s čimer razpoke zaščitimo pred okužbami različnih mikroorganizmov. Pojav je pogost pri sortah gala in topaz na težjih rastiščih.

Ekološka pridelava

Ročno škropljenje sadjaV nasadih, kjer se pojavlja pokanje skorje na deblih dreves, zaščitite razpoke z bakrovimi pripravki. Preko odprtih ran lahko prihaja v zimsko – pomladanskem času tudi do okužb z jablanovim rakom. Nanos s pršilniki usmerite v spodnje predele dreves, v debla pod krošnjami. Če je poškodovanih dreves manj, lahko rane premažete tudi s čopičem. Pojav je izrazit pri sorti topaz. Jablanov cvetožer se v nasadih že pojavlja, zato z rednimi pregledi nasadov spremljajte njegovo številčnost in aktivnost, ki se bo stopnjevala z rastjo dnevnih temperatur. Nadzor lahko izvajate z otresanjem vej nad svetlo podlago in obešanjem belih lepljivih plošč.

Marelice

Marelice prehajajo v polno cvetenje (60-65 po lestvici BBCH). Za zaščito pred cvetno monilijo svetujemo uporabo pripravkov kot so: TOPSIN – M (1 kg/ha; oz. 10 g/100 m2), ROVPRAL AQUAFLO (1,5 l/ha, ob uporabi do 1500 l vode; oz. 10 do 24 ml na 10 l vode), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha; oz. 5 g na 100 m2), DUAXO KONCENTRAT (1,1 – 3,3 l/ha; oz. 15 ml/5 l vode) ali SWITCH 62,5 WG (0,08%; oz. 8 g/10 l vode; največji dovoljen odmerek 1 kg/ha). Zaščito nasadov opravite še pred padavinami. Navedeni pripravki čebelam niso strupeni, a zaradi tretiranja v cvet, nanos opravite v večernem času.

Breskve

Za varstvo breskev pred breskovo kodravostjo svetujemo v tem obdobju izvedbo zaščite z organskimi fungicidi kot sta: ZIRAM 76 WG (3 kg/ha) ali SYLLIT 400 SC (1,70 do 2,25 l/ha). Nanos opravite še pred padavinami. Registrirane pridelovalce breskev, katerih nasadi so napadeni z murvovim kaparjem, opozarjamo, da je potrebno sredstvo ADMIRAL 10 EC uporabiti v času pred cvetenjem breskev. Tretiranje se izvede, ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami (po lestvici BBCH 09). Pripravek, ki ima dovoljenje za nujen primere v zvezi z varstvom rastlin, uporabite v odmerku 0,32 l/ha, oz. 35-40 ml/hl vode pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha.

Varstvo sliv in češenj

Za preventivno zaščito sliv, češenj in višenj pred listno luknjičavostjo koščičarjev je do stopnje razpiranja luskolistov priporočena uporaba bakrovih pripravkov: CHAMPION 50 WG, CUPRABLAU Z 35 WP, CUPRABLAU Z ULTRA WP, BORDOJSKA BROZGA CAFFARO ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS. Z odpiranjem brstov in razkrivanjem zelenih delov brsta, se povečuje možnost ožigov, na kar bodite pozorni zlasti pri zgodnejših sortah. Pripravki na osnovi bakra učinkujejo tu tudi proti bakterijskim obolenjem.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto