Pridelovalce paprike opozarjamo na prerazmnožitev resarjev. Za zaščito pridelka lahko uporabite CONFIDOR 200 SL (0,75 l/ha, 7 dni karence) samo v zaprtih prostorih)), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha, 3 dni karence), KOHINOR SL 200 (0,75 l/ha, 7 dni karence), AKTIV (3%, ni potrebna), AKTIV – R (100%, ni potrebna), BIOTIP FLORAL (1,25 – 1,6 l/ha, 3 dni karence), FLORA VERDE (1,25 – 1,6 l/ha, 3 dni karence), LASER (0,4 l/ha, 3 dni karence), ACTARA 25 WG (800g/ha), RAPTOL KONCENTRAT (10 l/ha, 3 dni karence), VALENTIN EKO insekticid iz maščobnih kislin (3%, ni potrebna), VALENTIN EKO insekticid iz maščobnih kislin R (100%, ni potrebna), RAPTOL SPRAY (100%, 3 dni karence), VERTIMEC 1,8,% ec (1- 1,25 l/ha, 3 dni karence) potrebno je upoštevati 20 m varnostni pas za vode).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Vir: KGZS – Zavod Novo mesto