Glavnina sort v vinorodni deželi Posavje se približuje zaključku cvetenja (68-69 po lestvici BBCH). V trenutnem obdobju priporočamo za zaščito pred peronosporo vinske trte uporabo pripravkov s kombiniranim delovanjem: VALIS F, EMENDO F, FANTIC F WG, GALBEN M, ELECTIS 75 WG, GETT, PERGADO MZ, ENERVIN, MILDICUT, RIDOMIL GOLD COMBI, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MIKAL FLASH, MOMENTUM F, PROFILER, MELODY DUO WG 66,8, MELODY COMBI WG 65,3; MOXIMATE 725 WG, PROFILUX, NAUTILE DG, ANTRACOL COMBI, ACROBAT MZ WG, EQUATION PRO, FORUM STAR, SFINGA EXTRA WDG in druge…

Ob veliki nevarnosti okužb z oidijem vinske trte lahko za zaščito vinogradov uporabite sredstva: NATIVO 75 WG, LUNA EXPERIENCE, ORIUS 25 EW, FOLICUR EW 250, DYNALI, TEBUSHA 25% EW, KUSABI 300 SC, MYSTIC 250 EC, POSTALON 90 SC, KARATHANE GOLD 350 EC, FALCON EC 460, TALENDO, VIVANDO,… Razmiki med tretiranji naj bodo v bujnejših vinogradih na 8 do 10 dni. V mlajših je priraščanje manj intenzivno, zato lahko načrtujete naslednje tretiranje 10 do 12 dni kasneje. V primeru neurja s točo je potrebno zaščito opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet. Prvo obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, bomo priporočili, ko bodo vinogradi zaključili s cvetenjem. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Vir: KGZS – Zavod Novo mesto