Plodiči jablane so v stopnji sekundarnega odpadanja, velikosti ~ 35 mm (~73 po lestvici BBCH).

Zaščita pred jablanovim škrlupom naj temelji na preventivno delujočih sredstvih kot so: MERPAN 80 WDG, ORTHOCIDE 80 WG, SCAB 80 WG, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, PINOZEB M-45, DITHANE DG Neotec, POLYRAM DF, DELAN 700 WG,… Kjer so prisotne škrlupaste pege, je potrebno zaradi nevarnosti širjenja sekundarnih okužb nemudoma uporabiti tudi kurativno delujoč pripravek SCORE 250 EC, INDAR 5 EW ali DIFO 25% EC. Razmiki med tretiranji so prilagojeni količini padavin (če pade več kot 30 mm dežja je potrebno zaščito obnoviti) in niso daljši kot 10 dni.

Poganjke okužene z jablanovo pepelovko iz nasadov odstranjujte ročno. Nižanje stopnje okužbe lahko dosegate tudi z redno uporabo pripravkov na osnovi žvepla. V primeru močnih okužb uporabite kombinirane pripravke LUNA EXPERIENCE, TERCEL, ali STROBY WG, ZATO 50 WG, oz. FLINT.

V zadnjih dneh meseca maja se je z zvišanjem temperatur povečala tudi aktivnost metuljev jabolčnega zavijača. Ulovi na feromonske vabe se številčno krepijo. Hkrati so nastopile ugodne razmere za uspešno odlaganje jajčec, z večernimi temperaturami nad 15°C. Za varstvo svetujemo pripravek CORAGEN. Sredstva na osnovi virusa granuloze: MADEX, MADEX MAX ali CARPOVIRUSINE lahko uporabljate v tem obdobju samostojno ali dopolnilno k drugim insekticidom, za oslabitev populacije jabolčnega zavijača.

Čas za uporabo pripravkov iz skupine regulatorjev razvoja, kot sta RUNNER 240 EC ali MIMIC, bo nastopil v drugi polovici prve dekade junija. Kjer se napadi zavijača običajno odražajo v nizkih odstotkih in prihaja trenutno do prerazmnožitev listnih uši, je smiselno ob koncu prve dekade junija uporabiti pripravek: MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN SG, MOKSYCAN 20 SG ali CALYPSO SC 480. Upoštevajte, da je pri uporabi metode zbeganja potrebno nadzorovati tudi druge škodljive vrste metuljev, ki ravno tako povzročajo črvivost plodov.

V nasadih jablane beležimo sočasen razvoj breskovega zavijača. Z izjemo pripravkov na osnovi virusa granuloze Cp, bodo insekticidi proti jabolčnemu zavijaču delovali tudi nanj.

Varstvo pred krvavo ušjo in drugimi listnimi ušmi opravite s sredstvom PIRIMOR 50 WG, kateremu za boljšo omočenost dodate SILWET L-77, BREAK THRU S 240 ali ETALFIX-PRO. Če insekticid uporabljate brez močil, povečajte porabo vode.

Rdeča sadna pršica je v razvojni stopnji odraslih osebkov. Skupaj z navadno pršico sta trenutno v nasadih manj zastopani.

V ekološki pridelavi jabolk predstavljajo nevarnost na sorti ‘topaz’ pojavi nekroz ali pegavosti na listih. Povzročajo jih glive Marssonina coronariae, Alternaria ali Colletotrichum. Pri ukrepanju dajemo prednost sredstvom za krepitev odpornosti rastlin na osnovi kislih glin, kot je MYCO-SIN. Pripravke na osnovi kislih glin je priporočeno kombinirati s sredstvi na osnovi MOČLJIVEGA ŽVEPLA. Škropilna brozga ima zelo kislo reakcijo, kar upoštevajte pri morebitnem dodajanju drugih sredstev. Za manjše uporabe pride v poštev tudi preventivna zaščita proti hruševemu ožigu s pripravkom CUPRABLAU Z 35 WP v 0,06% koncentraciji (60 g na 100 l vode) za zaščito ran po toči ali neurju. Letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne sme presegati 4 kg/ha

Za varstvo pred jabolčnim zavijačem priporočamo sredstva z virusom granuloze: MADEX, MADEX MAX ali CARPOVIRUSINE, ki jih za boljše učinkovanje nanesete v večernem času. Nanos boste ponovili v obdobju osmih sončnih dni (2 pretežno oblačna dneva = 1 sončen dan).

Kjer se je v preteklih letih pojavljala višja stopnja črvivosti plodov, je za zmanjševanje napada gosenic, ki pripadajo večinoma skupini zavijačev lupine sadja, priporočljivo uporabiti pripravek LEPINOX PLUS na osnovi Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki.

Predvideni insekticidni pripravki niso združljivi s kislimi glinami, ki z nizkim pH zmanjšujejo njihovo učinkovitost.

Prerazmnožitve mokaste in drugih listnih uši, oz. sesajočih in grizočih vrst žuželk nadzorujte s pripravkom NEEMAZAL – T/S.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe insekticidov poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ

Na poznih sortah spremljajte ulove češnjeve muhe na rumene lepljive plošče. Prag škodljivosti je presežen, če se v času barvanja plodov na rumeno, na dve plošči ulovi v povprečju ena muha. Zaščito pridelka opravite s sredstvom MOSPILAN 20 SG (14 dni karence), SPADA 200 EC (14 dni karence) ali NATURALIS (na osnovi Beauveria bassiana; karenca ni potrebna).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe insekticidov poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

Breskve pri razvoju plodičev že presegajo premer 20 mm (74 po lestvici BBCH).

Pri sortah plosko oblikovanih plodov ter nektarinah beležimo čedalje pogostejše pojave pokanja povrhnjice. V nestanovitnem vremenu je potrebno pridelek zaščititi pred gnitjem. Proti monilinijskim obolenjem lahko uporabite pripravke: CHORUS 50 WG, ROVRAL AQUAFLO ali SWITCH 62,5 WG.

Za varstvo pred breskovim zavijačem in breskovim moljem priporočamo izvedbo zaščite s pripravkom CORAGEN, STEWARD ali LEPINOX PLUS na osnovi Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe insekticidov poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

Vir: KGZS – Zavod Novo mesto