VARSTVO ČEBULNIC

Tobakov resar

Vrtnine maj

Pridelovalcem čebulnic priporočamo, da pregledajo svoje posevke. Ob pojavu tobakovega resarja lahko tretirate s sredstvom LASER 240 SC (4,5 ml/100 m2; sredstvo se lahko uporablja v čebuli in poru, tretiranje se po potrebi ponovi po 7 dnevih) ali PERFEKTHION (6 ml/100 m2; uporaba dovoljena v čebuli, česnu in šalotki, dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 14 dni).

 

VARSTVO VRTNIN

Listne uši

Vremenske razmere so ugodno vplivale na razvoj listnih uši na večini vrtnarskih kultur. Pred uporabo bodite pozorni na priporočene odmerke in upoštevajte karenčno dobo. V primeru preseženega praga lahko na naslednjih vrtninah uporabite enega izmed naslednjih pripravkov.

Preglednica : Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2015 v vrtninah za zatiranje listnih uši.

Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2015 v vrtninah za zatiranje listnih uši Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2015 v vrtninah za zatiranje listnih uši

 

 

 


Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

Vir: KGZS – Zavod Novo mesto