­

Spremljanje dozorevanja grozdja

28.08.2015|

Spremljanje dozorevanja grozdja KGZS zavod Novo mest […]

Spremljanje dozorevanja grozdja

27.08.2015|

Spremljanje dozorevanja grozdja KGZS zavod Novo mest […]

Drugo zatiranje ameriškega škržatka

9.07.2015|

Na rumenih lepljivih ploščah smo zabeležili prvi pojav odraslih osebkov ameriškega škržatka.

Če je bil v vinogradih za pridelavo grozdja za prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku uporabljen pripravek Actara 25 WG, škropljenje ni potrebno ponoviti. Drugo tretiranje opravimo le v primeru, če ste uporabili katero drugo registrirano sredstvo oz. so se vam na rumene lepljive plošče ujeli več kot 4 odrasli osebki/ploščo/teden. Škropljenje je potrebno ponoviti 2-3 tedne po prvem tretiranju. […]

Varstvo vinske trte v sredini julija 2015

8.07.2015|

Vinska trta je na območju JV Slovenije trenutno v fenološki fazi BBCH 75 (jagode velikosti graha) do 77 (začetek dotikanja jagod).

Za naslednje škropljenje priporočamo, da proti peronospori vinske trte uporabite enega od kombiniranih pripravkov: […]

Varstvo vinske trte v začetku julija 2015

5.07.2015|

Za zaščito pred peronosporo vinske trte svetujemo sredstva kot so: ACROBAT MZ WG, EQUATION PRO, GALBEN M, ELECTIS 75 WG, GETT, PERGADO MZ, ENERVIN, MILDICUT, VALIS F,EMENDO F, FANTIC F WG, FORUM STAR, SFINGA EXTRA WDG, RIDOMIL GOLD COMBI,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MELODY DUO WG 66,8, MELODY COMBI WG 65,3; MOXIMATE 725 WG, PROFILUX, NAUTILE DG,… […]

Varstvo vinske trte 10.6.2015

11.06.2015|

Glavnina sort v vinorodni deželi Posavje se približuje zaključku cvetenja (68-69 po lestvici BBCH). V trenutnem obdobju priporočamo za zaščito pred peronosporo vinske trte uporabo pripravkov s kombiniranim delovanjem: VALIS F, EMENDO F, FANTIC F WG, GALBEN M, ELECTIS 75 WG, GETT, PERGADO MZ, ENERVIN, MILDICUT, RIDOMIL GOLD COMBI, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MIKAL FLASH, MOMENTUM F, PROFILER, MELODY DUO WG 66,8, MELODY COMBI WG 65,3; MOXIMATE 725 WG, PROFILUX, NAUTILE DG, ANTRACOL COMBI, ACROBAT MZ WG, EQUATION PRO, FORUM STAR, SFINGA EXTRA WDG in druge… […]

Varstvo vinske trte 5.6.2015

5.06.2015|

V času cvetenja za varstvo pred peronosporo vinske trte svetujemo uporabo pripravkov s kombiniram delovanjem: RIDOMIL GOLD COMBI, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MIKAL FLASH, MOMENTUM F, MELODY DUO WG 66,8, MELODY COMBI WG 65,3; VALIS F, EMENDO F, FANTIC F WG, ELECTIS 75 WG GETT, PERGADO MZ, MOXIMATE PLUS, MOXIMATE 725 WG, MOXIMATE 725 WP, PROFILUX, NAUTILE DG, ANTRACOL COMBI, ACROBAT MZ WG, EQUATION PRO, FORUM STAR, SFINGA EXTRA WDG in druge… […]

Varstvo vinske trte 17.5.2015

17.05.2015|

Vinska trta razvija mladike in ima oblikovanih šest do sedem listov (16 do 17 po lestvici BBCH). Prevladuje umirjena rast.

Pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte bodo po predvidevanju za večino leg izpolnjeni ob naslednjih padavinah. Svetujemo, da zaščito opravite preventivno, še pred iztekom inkubacijske dobe (čas od okužbe do pojava oljnih madežev na listih). Priporočena sredstva so: DELAN 700 WG, DITHANE DG Neotec, DITHANE M-45, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, MANKOZ 75 WG, PENNCOZEB 75 DG, PINOZEB M-45, FOLPAN 80 WDG, FOLPAN 50 SC, ANTRACOL, ANTRACOL WG 70 ali POLYRAM DF. […]

Kolitev

27.03.2015|

Kolitev je eno izmed pomladanskih del v vinogradu. Da bo trta pravilno rasla in zdržala pričakovani pridelek, ji je treba postaviti dovolj močno oporo. Že dolgo se v ta namen najpogosteje uporabljajo betonski stebri na katere je napeta žica. Med dvema stebroma je največkrat pet trt. Ob vsaki trti je tanjša opora, ki vzdržuje ravno rast trte. V ta namen se zadnje čase vse pogosteje uporabljajo kovinske palice, nekoč pa je bila edina opora akacijevo ali kostanjevo kolje. […]

Vinogradništvo skozi leto – Februar

6.02.2013|

Sončni februarski dnevi vabijo v vinograde k rezatvi. Večina vinogradnikov obrezuje trte ročno s škarjami in žagico, kar je, ko je potrebno obrezati velike površine, zelo naporno za roko. Nekateri si delo lajšajo s pnevmatskimi ali električnimi škarjami, vse pogosteje pa tudi s strojno rezjo, kar je dejansko predrez, za katero sledi še korekcijska rez s škarjami.

Vinogradništvo skozi leto – Junij 2012

16.06.2012|

Vinogradniki z zanimanjem spremljajo rast vinske trte po različnih ukrepih po lanski katastrofalni toči. Mladi vinograd v Drenovcu, ki je bil med najbolj poškodovanimi in kmalu po toči obrezan, se je lepo obrasel in nastavil obilen sad. Po priporočilih fitosanitarne uprave je na ogroženih območjih, kamor spada tudi Bizeljsko, potrebno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice.

Vinogradništvo skozi leto – April (sajenje vinograda)

24.04.2012|

Sajenje vinske trte je ob tem času na vrhuncu. Po lanski uničujoči toči se je za obnovo odločilo mnogo vinogradnikov, ki bodo letos na novo zasadili okrog štirideset hektarjev vinogradov. Sadimo jo lahko na več načinov. Vse pogosteje se odločajo za strojno sajenje. Tudi sajenje v brazdo je kar pogosto, ponekod pa se lahko vidi še ročno kopanje sadilnih jam.

Vinogradništvo skozi leto – Marec (po toči)

31.03.2012|

Dnevi so že občutno daljši in sončni žarki prijetno grejejo zemljo in njene prebivalce. Marca so pomladanska dela v vinogradu v polnem razmahu. Lanska uničujoča toča je določila drugačen potek del, kot je to običajno in pred vinogradnike postavila veliko vprašanj in dilem. Mnoge vinograde

je bilo potrebno posekati in pripraviti zemljo za ponovno zasaditev.

Vinogradništvo skozi leto – November

29.11.2011|

Vinogradi novembra počivajo. Izjema so le tisti, katere vinogradniki pripravljajo za spomladansko obnovo. V sodih se mošt spreminja v vino. Ob Martinovem naj bi se zgodila ta sprememba. Kletarji ga od takrat tudi imenujejo vino in ga z veseljem ter ponosom delijo s prijatelji.

Vinogradništvo skozi leto – Oktober

29.11.2011|

V začetku oktobra se konča redna trgatev in v vinogradih ostane le še grozdje, namenjeno posebnim trgatvam. Pred nepovabljenimi brači  iz zraka grozdje zaščitijo z mrežo. Številni kemični in biološki procesi spreminjajo mošt v vino.