Na rumenih lepljivih ploščah smo zabeležili prvi pojav odraslih osebkov ameriškega škržatka.

Če je bil v vinogradih za pridelavo grozdja za prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku uporabljen pripravek Actara 25 WG, škropljenje ni potrebno ponoviti. Drugo tretiranje opravimo le v primeru, če ste uporabili katero drugo registrirano sredstvo oz. so se vam na rumene lepljive plošče ujeli več kot 4 odrasli osebki/ploščo/teden. Škropljenje je potrebno ponoviti 2-3 tedne po prvem tretiranju. Uporabiti je mogoče pripravek ACTARA 25 WG (200 g/ha, deluje samo na ameriškega škržatka) ali enega izmed kontaktnih insekticidov RELDAN 22 EC (1,6 l/ha, po dovoljenju za nujne primere od 27.05.2015 do 27.09.2015; uporaba možna le enkrat letno na istem zemljišču)

ali PYRINEX 25 CS (1 l/ha), ki delujeta tudi na grozdne sukače. V ekološki pridelavi pridejo v poštev pripravki na osnovi piretrina: KENYATOX VERDE, FLORA VERDE, VALENTIN EKO insekticid iz nar. piretrina konc ali BIOTIP FLORAL.

V vinogradih za pridelavo grozdja je smiselno spremljanje odraslih osebkov ameriškega škržatka s pomočjo rumenih lepljivih plošč, saj tako lahko ugotovite ali je bilo tretiranje uspešno opravljeno oz. če bi ga bilo potrebno ponoviti. V začetku julija izobesite 3 do 5 plošč na ha (v primeru večjih parcel se število plošč ustrezno poveča). Pregledujte jih na 7 do 10 dni do sredine septembra, na 2 do 3 tedne pa opravite menjavo. Če ameriškega škržatka ne poznate, se lahko obrnete tudi na službo za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto.

V matičnih vinogradih in matičnjakih sta obvezni dve tretiranji ameriškega škržatka. Do sredine julija je potrebno opraviti drugo škropljenje z enim od naslednjih pripravkov: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, RELDAN 22 EC (na istem zemljišču uporaba samo enkrat v eni rastni dobi), PYRINEX oz. pripravki na osnovi piretrina: KENYATOX VERDE, FLORA VERDE (reg. tudi za grozdne sukače), VALENTIN EKO insekticid iz nar. piretrina konc ali BIOTIP FLORAL. S kontaktnimi pripravki zatirate tudi grozdne sukače.

V trsnicah sta za zatiranje ameriškega škržatka registrirani sredstvi ACTARA 25 WG (dovoljeni 3 tretiranji v rastni dobi) in DECIS 2,5 EC (dovoljeni 2 tretiranji v rastni dobi).

Odrasle osebke ste v matičnjakih, matičnih vinogradih in trsnicah dolžni spremljati z rumenimi lepljivimi ploščami. Na enoti pridelave v začetku julija izobesite najmanj 3 do 5 plošč na ha (v primeru večjih parcel se število plošč ustrezno poveča). Pregledujete jih na 7 do 10 dni do sredine septembra, na 2 do 3 tedne pa opravite menjavo. Ob vsakem pregledu si sproti beležite ulove.

Več informacij o zlati trsni rumenici, razmejenih območjih ter Načrt ukrepov, je dosegljivih na spletni strani UVHVVR: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_organizmi/zlata_trsna_rumenica/

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe insekticidov poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

Vir: KGZS – Zavod Novo mesto