Spremljanje dozorevanja grozdja KGZS zavod Novo mesto

 

1 teden 1

www.kmetijskizavod-nm.si