Vinska trta je na območju JV Slovenije trenutno v fenološki fazi BBCH 75 (jagode velikosti graha) do 77 (začetek dotikanja jagod).

Za naslednje škropljenje priporočamo, da proti peronospori vinske trte uporabite enega od kombiniranih pripravkov: ACROBAT MZ WG, ELECTIS 75 WG, ENERVIN, EMENDO F, EQUATION PRO, FANTIC F WG, FORUM STAR, GALBEN M, GETT, PERGADO MZ, MILDICUT, VALIS F, SFINGA EXTRA WDG, RIDOMIL GOLD COMBI, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MELODY DUO WG 66,8, MELODY COMBI WG 65,3; MOXIMATE 725 WG, PROFILUX, NAUTILE DG,… v vinogradih z bujnejšo rastjo lahko uporabite tudi pripravke v kombinaciji z bakrom: AMALINE FLOW, PERGADO C, GALBEN C, CURZATE R,…

V nekaterih vinogradih se je začel pojavljati oidij vinske trte. Za zaščito rastlin priporočamo enega izmed naslednjih sredstev: DOMARK 100 EC, DYNALI, FALCON EC 460, NATIVO 75 WG, FOLICUR EW 250, MYSTIC 250 EC, LUNA EXPERIENCE, COLLIS, TALENDO, VIVANDO, ORIUS 25 EW, TEBUSHA 25% EW, KUSABI 300 SC, CABRIO TOP, …

Do zapiranja grozdnih jagod v grozd je primeren čas za preventivno zaščito pred sivo grozdno plesnijo. Pripravke kot so PYRUS 400 SC (2 l/ha), MYTHOS (2,5 l/ha), PROLECTUS(1,2 kg/ha), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha), CANTUS WG (1,2 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha), TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha) ali BOTECTOR (0,4 kg/ha) nanesete le v predelu grozdja.

Let drugega rodu grozdnih sukačev se je na območju JV Slovenije na večini spremljanih lokacij začel po 26.juniju. Zato je škropljenje s kontaktnimi pripravki smiselno združiti z zatiranjem ameriškega škržatka.

Razmiki med škropljenji naj bodo daljši od 8 do 10 dni. V primeru neurja s točo je potrebno zaščito opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe insekticidov poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

Vir: KGZS – Zavod Novo mesto