Spremljanje dozorevanja grozdja KGZS zavod Novo mesto

 

2 teden 12 teden 2

www.kmetijskizavod-nm.si