VARSTVO MARELIC

Marelice na območju jugovzhodne Slovenije na večini leg cvetijo (61-65 po lestvici BBCH). Pridelovalcem priporočamo, da v obdobju nestanovitnih vremenskih razmer poskrbite za zaščito pred cvetno monilijo. Uporabite lahko sredstva kot so: ROVRAL AQUAFLO (1,5 do 2,25 l/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), TOPSIN – M (1 kg/ha; le 1× v rastni dobi), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje/ha, oz. največ 3,3 l/ha) ali SWITCH 62,5 WG (v 0,08% konc. oz. največ 1 kg/ha). Za manjše uporabe pride v poštev tudi SERENADE ASO (8 l/ha; več ponovitev; na osnovi antagonistične bakterije Bacillus subtilis).

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele).

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

Razvoj nasadov breskev in nektarin je v preteklih dneh pospešil. Listni brsti so zaključili z nabrekanjem, vidni so svetlo zeleni listni vršički (03-09 po lestvici BBCH). Cvetni brsti so močno napeti in se odpirajo (53-55 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem svetujemo ponovno zaščito pred breskovo kodravostjo. V nestanovitnem vremenu s pogostimi padavinami je nevarnost okužbe velika. Priporočamo uporabo sintetičnih organskih sredstev kot sta ZIRAM 76 WG (3 kg/ha; največ 2× letno) ali SYLLIT 400 SC (1,70 do 2,25 l/ha; največ 2× letno). Na večini leg zaradi hitrega razvoja možnost uporabe bakrovih pripravkov ni več mogoča.

Na toplejših legah je prehod v cvetenje pričakovan v kratkem. Ob rednih padavinah in nihanju temperatur bo nevarnost okužb s cvetno monilijo velika. Prvo tretiranje boste izvedli, ko bo odprtih 10% cvetov. Priporočeni pripravki so: : ROVRAL AQUAFLO (1,5 do 2,25 l/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), TOPSIN – M (1 kg/ha; le 1× v rastni dobi) ali SWITCH 62,5 WG (v 0,08% konc. oz. največ 1 kg/ha). Za manjše uporabe pride v poštev tudi SERENADE ASO (8 l/ha; na osnovi antagonistične bakterije Bacillus subtilis).

VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ IN SLIV

Razvoj koščičastih sadnih vrst je v zadnjih dneh precej napredoval. V fazi brstenja so tudi češnje, višnje, slive in češplje. Listni brsti imajo luske razprte, z vidnimi svetlo zelenimi deli brsta (03 po BBCH). Cvetni brsti so večinoma na stopnji razpiranja (51-53 po lestvici BBCH).

V razmerah pogostih padavin je potrebno opraviti preventivno zaščito pred glivičnimi boleznimi. Za varstvo proti listni luknjičavosti koščičarjev priporočamo uporabo bakrovih pripravkov kot so: CHAMPION 50 WG (0,5-1% konc.), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha) ali CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha).

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Trenutni razvoj jablan je v povprečju na stopnji zaključevanja nabrekanja ter odpiranja brstov (cvetni brsti: 53 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred glivičnimi obolenji kot so jablanov škrlup, gniloba koreninskega vratu ter rakasta obolenja, je potrebno opraviti zaščito z bakrovimi pripravki. Uporabite lahko: CHAMPION 50 WG (0,7% konc.), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), CUPROXAT (staro ime KUPRO 190 SC; 0,75% konc.), BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (0,75% konc.) ali NORDOX 75 WG (0,1-0,2% konc.).

Pri spremljanju razvoja jablanovega škrlupa smo v jugovzhodni Sloveniji oblikovanje in dozorevanje trosišč (pseudotecijev) zabeležili v zadnji dekadi meseca februarja. V naravi so bili prvi izbruhi zimskih spor (askospor) zabeleženi 08.03.2016, kar sovpada z doseganjem temperaturne vsote 300 °C (pri pragu 0 °C; vpogled na povezavi: http://agromet.mko.gov.si/APP/Home/TEMPVSOTA/4 ). Glede na aktualni razvoj jablane, kljub začetnim izbruhom askospor, realne nevarnosti okužbe z jablanovim škrlupom še ni. Stopnjo nevarnosti okužbe s škrlupom lahko v prihodnje spremljate na lokalnem modulu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Mod/VI/260 .

Preventivno zaščito z bakrovimi pripravki je v aktualnem obdobju pogostih padavin smiselno izvesti zlasti zaradi zaščite lesa. Izpostavljenosti debel z razpokano skorjo je na okužbe z jablanovim rakom, gnilobo koreninskega vratu in drugimi talnimi mikroorganizmi velika.

Nasadi hrušk so na stopnji nabrekanja in odpiranja brstov (cvetni brsti 51-53; listni brsti 03 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred glivičnimim obolenjem kot so: hrušev škrlup, gniloba koreninskega vratu,… in preventivno proti bakterijskemu hruševemu ožigu priporočamo bakrove pripravke: CHAMPION 50 WG (0,7% konc.), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), CUPROXAT (staro ime KUPRO 190 SC; 0,75% konc.), BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (0,75% konc.) ali NORDOX 75 WG (0,1-0,2% konc.)

V mlajših in bujnejših nasadih, ki so pogosteje podvrženi napadom sesajočih žuželk, nadaljujte zaščiti pristop z metodo odvračanja. Nanos kaolinskih glin, ki delujejo na fizikalni osnovi, je usmerjen na znižanje stopnje napada hruševih bolšic. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah.

Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Pripravil: BAJEC Domen