VARSTVO MARELIC

Marelice cvetijo, oz. zaključujejo cvetenje (65-69 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem priporočamo, da v spremenljivem vremenu ponovno opravite zaščito pred cvetno monilijo. Uporabite lahko sredstva kot so: ROVRAL AQUAFLO (1,5 do 2,25 l/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), TOPSIN – M (1 kg/ha; le 1× v rastni dobi), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje/ha, oz. največ 3,3 l/ha) ali SWITCH 62,5 WG (v 0,08% konc. oz. največ 1 kg/ha). Za manjše uporabe pride v poštev tudi SERENADE ASO (8 l/ha; več ponovitev; na osnovi antagonistične bakterije Bacillus subtilis).

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Navedeni pripravki čebelam niso strupeni, a zaradi tretiranja v cvet, nanos opravite v večernem času.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

Nasadi breskev so na območju jugovzhodne Slovenije tik pred cvetenjem (57 – 60 po lestvici BBCH). Pri listnih brstih so vidni svetlo zeleni listni vršički (09-10 po lestvici BBCH).

Zaščito proti breskovi kodravosti opravite s sredstvom ZIRAM 76 WG (3 kg/ha; največ 2× letno, do cvetenja) ali SYLLIT 400 SC (1,70 do 2,25 l/ha; največ 2× letno, najkasneje do konca cvetenja).

Med cvetenjem bo v nestanovitnem vremenu nevarnost okužb s cvetno monilijo velika. Prvo tretiranje s fungicidi opravite, ko je odprtih 10% cvetov. Uporabite lahko: ROVRAL AQUAFLO (1,5 do 2,25 l/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), TOPSIN – M (1 kg/ha; le 1× v rastni dobi) ali SWITCH 62,5 WG (v 0,08% konc. oz. največ 1 kg/ha). Za manjše uporabe pride v poštev tudi SERENADE ASO (8 l/ha; na osnovi antagonistične bakterije Bacillus subtilis).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ IN SLIV

Nasadi češenj, višenj in sliv se približujejo cvetenju. Vidni so posamezni cvetni popki, marsikje se odpirajo tudi že čašni listi (55-57 po lestvici BBCH).

Za varstvo proti listni luknjičavosti koščičarjev se izteka čas za uporabo bakrovih pripravkov kot so: CHAMPION 50 WG (0,5-1% konc.), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha) ali CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Aktualni razvoj jablan je v povprečju na stopnji odpiranja brstov, cvetni brsti so na zgodnjih legah v stadiju mišjega ušesca (cvetni brsti: 53-55 po lestvici BBCH; listni brsti: 03-07). Nasadi hrušk so na stopnji vidnih cvetnih popkov, ki so še zaprti (po lestvici BBCH so cvetni brsti 54-55 in listni brsti: 03-07).

Za varstvo pred glivičnimi okužbami kot so jablanov in hrušev škrlup, gniloba koreninskega vratu, rakasta obolenja in preventivno proti bakterijskemu hruševemu ožigu svetujemo zaščito z bakrovimi pripravki. Čas za njihovo uporabo se hitro izteka, saj se brsti pospešeno odpirajo. Uporabite lahko: CHAMPION 50 WG (0,7% konc.), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), CUPROXAT (staro ime KUPRO 190 SC; 0,75% konc.), BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (0,75% konc.) ali NORDOX 75 WG (0,1-0,2% konc.). Kjer je bila zaščita z bakrovimi pripravki že opravljena in so nasadi fenološko bolj razviti, bo za naslednje tretiranje ob razvoju prvih zelenih listkov potrebno predvideti uporabo preventivnih organskih fungicidov kot so: ANTRACOL, ANTRACOL WG 70, CHORUS 50 WG, DELAN 700 WG, DITHANE DG Neotec, DITHANE M-45, FABAN, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, MERPAN 80 WDG, MANKOZ 75 WG, MYTHOS, ORTHOCIDE 80 WG, PENNCOZEB 75 DG, PINOZEB M-45, POLYRAM DF, PYRUS 400 SC, SYLLIT 400 SC ali THIRAM 80 WG.

Registriranim pridelovalcem jabolk in hrušk, ki imate nasade napadene z ameriškim kaparjem sporočamo, da nastopa čas za uporabo sredstva ADMIRAL 10 EC, s katerim se omejuje številčnost populacije škodljivca. Sredstvo, ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ni v prosti prodaji, se uporabi v največjem dovoljenem odmerku 0,32 l/ha. Nanos opravite pred cvetenjem jablan in hrušk (v fenološki fazi BBCH 07-09). Za večjo učinkovitost ga uporabite samostojno. Sredstvo je nevarno za čebele, zato upoštevajte ukrepe za njihovo zaščito: odstranite cvetočo podrast in tretirajte v večernem času, ko čebele ne letajo. Upoštevajte tudi ukrepe za varstvo vodnih virov.

Nasadi jablan v bližini gozda ali travniških nasadov, so lahko v trenutnem obdobju izpostavljeni napadom jablanovega cvetožera. Številčnost naleta hroščev iz skupine rilčkarjev najenostavneje sledite z otresanjem vej in poganjkov nad svetlo podlago (karton ali platno). Priporočamo preglede brstov in beleženje števila vbodov. V nasadih s šibkim cvetnim nastavkom je prag škodljivosti 15% in 30% pri obilnejšem nastavku. Ob preseženem pragu škodljivosti lahko uporabite sredstvo SPADA 200 EC (2,5 l/ha), pri katerem upoštevajte, da se ga mora uporabiti najpozneje do 14 dni pred začetkom cvetenja. Sredstvo je nevarno za čebele, zato upoštevajte ukrepe za njihovo zaščito. Spoštujte tudi zahteve za varstvo vodnih virov.

Pozorni bodite na nalet vrtnih zavrtačev, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so s segrevanjem ozračja že postali aktivni. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo prisotnost ugotovite s pomočjo alkoholnih pasti (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

V nasadih hrušk, ki so pogosteje podvrženi napadom sesajočih žuželk, je še vedno smiselno nadaljevati z metodo odvračanja z uporabo kaolinskih glin. Pripravki kot je npr. CUTISAN, fino mleti kaolin brez primesi (odmerek 30 kg/ha; povečana porabi vode: 700-1000 l/ha) delujejo na fizikalni osnovi in so usmerjeni na znižanje stopnje napada hruševih bolšic. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Vir: Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Pripravil: BAJEC Domen