Pridelovalcem koščičastega sadja sporočamo, da je sosledje padavin in krajše otoplitve v prvi polovici meseca februarja sprožilo hiter razvoj. Kljub trenutno hladnim in deževnim razmeram so marelice in rane sorte breskev že močno napele brste. Na zgodnjih legah je marelica v stopnji razprtih lusk, do vidnih posameznih cvetnih popkov (53-55 po lestvici BBCH). Breskev večinoma razpira brste, ponekod se že vidijo svetlo zeleni deli (53-54 po lestvici BBCH).

Aktualno vreme omogoča okužbe z glivičnimi obolenji, zato je ob ugodnih pogojih potrebo poskrbeti za preventivno zaščito. Če nastopijo razmere s prekinitvijo padavin in otoplitvijo, lahko uporabite pripravke na osnovi bakra. Pri tem opozarjamo na večjo pazljivost, saj se ob nizkih temperaturah (temperatura zraka pod 8 ºC) in dežju lahko pojavijo ožigi.

Za zaščito marelic pred listno luknjičavostjo koščičarjev lahko uporabite: CHAMPION 50 WG (0,5-1% konc.), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha) ali CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha).

Nevarnost okužb breskev z breskovo kodravostjo je v času brstenja velika. Za varstvo lahko izbirate med: CHAMPION 50 WG (0,5-1% konc.), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), CUPROXAT (staro ime KUPRO 190 SC; 1% konc.), BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (1% konc.), KOCIDE 2000 (0,25% konc.) ali NORDOX 75 WG (0,15% konc.). Z izjemo zadnjih dveh, so vsi našteti pripravki registrirani tudi za zaščito pred listno luknjičavostjo koščičarjev.

Za kvalitetnejši nanos uporabite večjo količino vode. Pozorni bodite na tehniko škropljenja in zaščitite tudi vrhove dreves. Poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Vir: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto