Po dveh letih premora zaradi epidemije, ki je otežila življenje po vsem svetu, je v petek zvečer, 18. marca 2022 predsednica Turističnega društva Bizeljsko Mateja Kmetič spet sklicala zbor članov, ki se ga je udeležilo 30 članov in podmladek iz osnovne šole Bizeljsko pod mentorstvom gospe Katje Povše, zbora pa so se udeležili tudi povabljeni gostje: Vesna Zakonjšek iz Kozjanskega parka, Milena Vranetič iz Turistične zveze Brežice in Turistične zveze Slovenije, Duša Najvirt Jeličić iz Turističnega društva Zakot Bukošek Trnje, Ravnateljica osnovne šole Bizeljsko Metka Kržan in predsednik društva vinogradnikov Bizeljsko Blaž Zagmajster.

Po predpisanih postopkih so bili izvoljeni organi, potek zbora, kjer smo obravnavali delo v letu 2021,  je vodila predsednica delovnega predsedstva Suzana Vahtarić. Društvo je kljub zmanjšanem obsegu, ki je preprečilo delovanje po široko zastavljenem planu, uspešno opravilo svoje delo. Opravljena so bila dela za ureditev pitnika,  ob stavbi KS pa bodo postavljena tudi sončna vrata leseni hram, ki bodo obiskovalcem Bizeljskega prikazala delček stoletnega življenja vinogradnikov na Bizeljskem. Izdanega je bilo tudi nekaj tiskanega gradiva za promocijo Bizeljskega. Žal so bili okrnjeni predvideni pohodi, ki smo jih pogrešali, saj je prijetno druženje v našem življenju zelo pomembno.

Tudi finančno poročilo društva izkazuje pozitiven rezultat in s tem potrjuje pravilno in uspešno delovanje vodstva, ki se mora za to zelo angažirati v smislu uspešnih prijav na razpisih, za katere je potrebno vložiti veliko truda, kakor tudi za uspešen obisk donatorjev, katerih prispevek je za naše delovanje zelo pomemben.

Ker je letos volilno leto, je zbor sprejel razrešitev vseh organov in z volitvami za nov štiriletni mandat izvolil nove organe, za predsednico upravnega odbora pa je znova potrdil dosedanjo predsednico Matejo Kmetič, ki delo predsednice uspešno opravlja že vrsto let.

Društvo je sprejelo tudi načrte za letošnje leto 2022, ki so smelo začrtani in upamo, da jih bomo v celoti izpolnili. Obseg pohodov se bo mogoče malo zmanjšal, kar pa je odvisno tudi od interesa pohodnikov, katerim se bomo prilagodili.

V razpravi so se k besedi oglasili vsi povabljeni in predstavnice domačih društev, ki so istočasno tudi članice našega TD, ki so se zahvalili za povabilo in zaželeli uspešno delo tudi naprej, nekaj pa je bilo tudi predlogov za izboljšanje delovanja glede na izkušnje v njihovih društvih. Posebno smo veseli udeležbe podmladka iz osnovne šole Bizeljsko z upanjem, da se bo v bodočnosti naše društvo

Dogajanje za zboru sva fotografsko dokumentirala Lea Babič in Branko Brečko, posnetek z video kamero pa je opravil Videokom – Davor Lipej Brežice.

Branko Brečko