Cerkev sv. Antona Puščavnika v Drenovcu je bila verjetno zgrajena v 16. stol. Cerkev je bila zelo priljubljena božja pot Hrvatov, ki so k njej romali ob  godu zavetnika, 17. januarja in 13. junija ob godu Antona Padovanskega.

Tristrano zaključen prezbiterij s križnim obokom ohranja elemente gotske arhitekture. Oltar je iz 18. stol.