Spremljanje dozorevanja grozdja KGZS zavod Novo mesto

 

4 teden 14 teden 2

www.kmetijskizavod-nm.si