Zadnja oktobrska nedelja je že 17 let rezervirana za bizeljski ajdov kolač – prireditev, ko poskušamo in ocenjujemo to preprosto, a okusno jed iz ajde in skute. Tričlanska komisija v sestavi Slavka Preskar, članica DK Brežice, Sara Stadler, vinska kraljica Slovenije 2016, Ema Jevšnik, Kozjanski park, je pod budnim očesom Milene Vranetič, koordinatorke projekta, letos ocenila 15 kolačev in z veseljem ugotovila, da se kvaliteta pečenih izdelkov iz leta v leto izboljšuje, saj je tokrat zlato priznanje prejelo kar 11 gospodinj in gospodinjcev.

Praznik bizeljskega ajdovega kolača se konča z zaključno prireditvijo v telovadnici OŠ Bizeljsko. Skozi nedeljsko dogajanje nas je z besedo popeljala predsednica Društva kmetic Brežice, katerega del je naš Aktiv kmetic Bizeljsko, Zdravka Kampijut. Med drugim je povedala: »Mesec oktober se počasi zaključuje in kot je v navadi, zadnji vikend v omenjenem mesecu članice Društva kmetic Brežice, aktiv Bizeljsko, v sodelovanju z Osnovno šolo Bizeljsko, pripravljamo razstavo in ocenjevanje bizeljskega ajdovega kolača. K sodelovanju pri peki so vabljeni vsi, ki cenijo tradicionalno hrano, kulinarične posebnosti domačega kraja, vsi, ki se želijo preizkusiti in vsi, ki so željni novih izzivov in izkušenj. Prav, da tradicijo ohranjamo.

Bizeljski ajdov kolač je zelo uspešen projekt in primer dobre prakse, s pomočjo katerega nam je že skoraj pozabljeno jed uspelo ponovno obuditi in jo povzdigniti do te meje, da je ta kolač danes skoraj protokolarna obveza na občinskih proslavah oziroma prireditvah. Prav tako zelo pogosto goste s to dobroto pogostijo tudi na regijskih in državnih prireditvah.

Priprava kolača in sam recept, ki se prenašata iz roda v rod, pripomoreta h krepitvi lokalne identitete, k pestrosti in posebnostim območja, kjer se pojavljata. Najpomembnejše pa je dejstvo, da ajdov kolač živi med nami, da ga zna odlično pripraviti vse več ljudi, da ga okolica ceni in spoštuje, kar je bistvo pri ohranjanju kulturne in lokalne dediščine.« Dodala je še: »Nesnovna kulturna dediščina je izjemnega pomena, zato jo moramo prepoznati, ohraniti in umestiti v slovenski in mednarodni prostor. S skupnimi močmi s Posavskim muzejem Brežice in Slovenskim etnografskim muzejem smo že vpisane kot nosilke (DK Brežice) enote “priprave mlinčevke”, pripravljamo tudi vpis ženitovanjske pletenice v obliki srca. S ponosom sporočam, da je po dolgih letih vztrajanja, naša preprosta in enostavna kulinarična posebnost – bizeljski ajdov kolač letos evidentirana in tik pred vpisom v register nesnovne kulturne dediščine (predvidoma spomladi 2024).«

Za kulturni program na prireditvi je poskrbel glasbeni pedagog Vilko Urek z učenkami, svoj del pa sta dodali tudi naši članici Erna in Vesna, ki se ob takih priložnostih prelevita v Francko in Pepco.
Priznanje našemu delu so izkazali številni gostje, med katerimi so bile članice in predsednice drugih društev kmetic – Francka Javeršek DKŽ Šmarje pri Jelšah, Jožica Stadler Bistrica ob Sotli, Jelka Krivec in Nežika Režek DPŽ Mirna peč, Renato Šinko z Združenja vzorne hrvaške kmečke žene, ki je bila zadržana iz zdravstvenih razlogov pa sta nadomestili hčerki, ki sta obljubili, da se prihodnje leto poskusita v peki bizeljskega ajdovega kolača in udeležita ocenjevanja.

S svojim obiskom nas je ponovno počastil prof. dr. Ivan Kreft, agronom in genetik, eden vodilnih raziskovalcev ajde in jedi iz nje pri nas in po svetu, ki je najmlajšim udeležencem peke bizeljskega ajdovega kolača podaril svojo najnovejšo knjigo z naslovom Ajda. V knjigi, kjer je predstavljen tudi naš kulinarični posebnež, je med drugim zapisal: »Ajdove jedi so več kot samo jedi. V ajdovih zrnih so spomini na preživetje rastlin v skromnih razmerah okolja. Pri ajdovih jedeh čutimo in spoštujemo delo ter trud pridelovalcev, mlinarjev in vseh, ki so jedi pripravili in postregli s ponosom in ljubeznijo«

Letošnji dobitnice in dobitniki priznanj so:
zlato: Sabina Ulčnik, Jožica Putrih, Mojca Florjanič, Sabina Kostevc, Anica Črnelič, Melany Cvetko, Slavica Antolovič, Jožica Blaževič, Tilen Mihelin, Ivanka Kocjan in Boštjan Kranjc.
srebrno: Milena Dušič, Mirica Denžič, Tjaša Gramc in Luka Žmavc.

Prireditev se je zaključila z druženjem ob pokušanju kolačev.

Dogodek je dopolnila tudi spremljevalna razstava z naslovom Namizno posodje naših babic ter stojnice z lokalnimi pridelki in izdelki, Adrijan Černelč s Kozjanskega parka pa je kot zanimivost predstavil načine cepljenja sadnega drevja.

Lea Babič
Foto Branko Brečko in Lea Babič