Pri Isteničevih v Stari vasi na Bizeljskem je zadnjo februarsko soboto potekal redni letni zbor članov Društva vinogradnikov Bizeljsko. Potekal je po predvidenem dnevnem redu z izvolitvijo delovnih teles ter poročilih predsednika, blagajničarke ter nadzornega odbora. Kljub čudnim časom, je bilo izpeljanih nekaj aktivnosti: tradicionalno spomladansko ocenjevanje vin ter razglasitev rezultatov združena z zborom članov, nepozabna ekskurzija na dan državnosti, priprava spletne strani, postavljanje klopotca v župnijskem vinogradu… Ob kolesarski dirki po Sloveniji so vinogradniki pripeljali plastične tisoč litrske kadi in iz njih sestavili velik grozd ob napisu Bizeljsko wines iz šest metrskih črk, ki je bil lepo viden iz zraka.

Na zboru so spregovorili tudi gostje: predsednik zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije –Vinis Slavko Toplišek, podžupan občine Brežice Bogdan Palovšnik, predsednica sveta KS Bizeljsko in Turističnega društva Bizeljsko Mateja Kmetič ter predsednik Društva vinogradnikov in kletarjev Šempeter Blaž Černelč.

V nadaljevanju je bil sprejet plan dela za letošnje leto po katerem je prvi predviden dogodek zbiranje vzorcev vin 25. in 26. marca, ocenjevanje le teh 29. marca z zaključno prireditvijo in podelitvijo priznanj in nato sodelovanje pri izbiri županovega vina. V načrtu je tudi ekskurzija in obisk sejma Agra v Gornji Radgoni. Velika želja je ponovna organizacija tradicionalnega Martinovanja, ki je v minulih dveh letih odpadlo zaradi epidemije ter izbor vinske kraljice v okviru te prireditve. Prav zaradi epidemije je podaljšan mandat 6. vinski kraljici Karin Dobravc Škof, ki svoje poslanstvo odlično opravlja. Svoje aktivnosti je predstavila na zboru. Na ogled so bile tudi fotografije z lanskih dogodkov.

Ker društvo daje velik poudarek izobraževanju, je uvodoma predstavnik podjetja Bayer Gal Motore predstavil škropilni program in priporočila za uporabo škropiv, ki jih nudijo vinogradnikom.

Pred zaključkom uradnega dela je predsednik Blaž Zagmajster prevzel še kvačkan logotip društva, ki je nastal po navdihu pred kratkim zaključene akcije kvačkanja grbov vseh slovenskih občin ob tridesetletnici samostojnosti. Uokvirjen bo krasil sejno sobo krajevne skupnosti.

Lea Babič