­

Razpis za podeljevanje plaket in priznanj v KS Bizeljsko 2023

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj, ki je bil sprejet na seji sveta KS Bizeljsko dne 16.12.2021, se objavlja

RAZPIS

za evidentiranje kandidatov za podelitev plaket in priznanj KS Bizeljsko ob prazniku KS Bizeljsko za leto 2023.
Priznanja KS Bizeljsko so:

  1. Plaketa Krajevne skupnosti Bizeljsko
  2. Priznanje Krajevne skupnosti Bizeljsko

Pogoji za podelitev priznanj:

Plaketo Krajevne skupnosti Bizeljsko se podeli za več kot 10 letno uspešno delo in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek na področjih gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, vzgoje, izobraževanja, humanitarne dejavnosti in na drugih področjih.

Priznanje Krajevne skupnosti Bizeljsko se podeli za več kot 5-letno uspešno delo in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek na področjih gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, vzgoje, izobraževanja, humanitarne dejavnosti in na drugih področjih.

Pisne predloge dostavite v pisarno KS ali jih pošljite na naslov KS Bizeljsko do 13.10. 2020.

Predlog mora vsebovati :

  • Ime predlaganega kandidata za priznanje
  • Utemeljitev predloga
  • Ime in naslov predlagatelja

Iz predloga naj bo razvidno, ali gre za kandidata za podelitev plakete ali priznanja.

Priznanje in plaketa bodo podeljena na prireditvi ob prazniku KS Bizeljsko.

Podelita se največ ena plaketa in eno priznanje.

Lep pozdrav!

Predsednica sveta KS Bizeljsko
Mateja Kmetič

19.09.2023|Novice, Zadnje|