Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj, ki je bil sprejet na seji sveta KS Bizeljsko dne 16.12.2021, se objavlja

RAZPIS

za evidentiranje kandidatov za podelitev plaket in priznanj KS Bizeljsko ob prazniku KS Bizeljsko za leto 2022.

Priznanja KS Bizeljsko so:

  1. Plaketa Krajevne skupnosti Bizeljsko
  2. Priznanje Krajevne skupnosti Bizeljsko

Pogoji za podelitev priznanj:

Plaketo Krajevne skupnosti Bizeljsko se podeli za več kot 10 letno uspešno delo in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek na področjih gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, vzgoje, izobraževanja, humanitarne dejavnosti in na drugih področjih.

Priznanje Krajevne skupnosti Bizeljsko se podeli za več kot 5-letno uspešno delo in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek na področjih gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, vzgoje, izobraževanja, humanitarne dejavnosti in na drugih področjih.

Pisne predloge dostavite v pisarno KS ali jih pošljite na naslov KS Bizeljsko do 30.09. 2020.

Predlog mora vsebovati :

  • podatke o predlagatelju
  • podatek ali gre za podelitev plakete ali priznanja
  • podatke o predlaganemu prejemniku
  • obrazložitev k predlogu

Priznanje in plaketa bodo podeljena na prireditvi ob prazniku KS Bizeljsko.

Podelita se največ ena plaketa in eno priznanje.

Lep pozdrav!

Predsednica sveta KS Bizeljsko
Mateja Kmetič