Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj, ki je bil sprejet na seji sveta KS Bizeljsko dne 16.1.2017, se objavlja

RAZPIS

za evidentiranje kandidatov za podelitev plaket in priznanj KS Bizeljsko ob prazniku KS Bizeljsko za leto 2020.

Priznanja KS Bizeljsko so:

  1. Plaketa Krajevne skupnosti Bizeljsko
  2. Priznanje Krajevne skupnosti Bizeljsko

Pogoji za podelitev priznanj:

Plaketo KS Bizeljsko se podeljuje krajanom KS Bizeljsko za več kot 10 letno trajno in izjemno uspešno delo ter dejanja na področjih: gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, vzgoje, izobraževanja, humanitarne dejavnosti in na drugih področjih.

Priznanje KS Bizeljsko se podeljuje  za več kot petletno uspešno delo in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek na področjih, kot so navedena v 1. odstavku pogojev ter ob pomembnejših jubilejih.

Pisne predloge dostavite v pisarno KS ali jih pošljite na naslov KS Bizeljsko do 20.10. 2020.

Predlog mora vsebovati :

  • Ime predlaganega kandidata za priznanje
  • Utemeljitev predloga
  • Ime in naslov predlagatelja

Iz predloga naj bo razvidno, ali gre za kandidata za podelitev plakete ali priznanja.

Priznanja bodo podeljena na prireditvi ob prazniku KS Bizeljsko.

Podelita se največ dve plaketi in pet priznanj.

Lep pozdrav!

Predsednica sveta KS Bizeljsko
Mateja Kmetič