Konec marca je potekalo tradicionalno ocenjevanje vin. Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj je potekala 28.5. pri Isteničevih v Stari vasi.

 Ob tej priložnosti je predsednik ocenjevalne komisije Andrej Bajuk, univ. dipl. ing. živ. teh., vodja enološkega laboratorija KGZS-zavod NM zapisal: » 29.3. je v prostorih doma krajanov na Bizeljskem potekalo ocenjevanje vin, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Bizeljsko. Ocenjevanja smo se udeležili degustatorji KGZS Novo mesto na povabilo Občine Brežice in DV Bizeljsko. Vina je ocenila 5-članska komisija v sestavi: Ivanka Badovinac, Milena Rožman, Janja Lokovšek, Jernej Martinčič in Andrej Bajuk, ki je komisijo tudi vodil.

Skupno smo ocenili 109 vin. Kljub velikemu številu vzorcev, je komisija delovala enotno in strokovno.

Letnik 2021 je bil zaznamovan s hudo spomladansko pozebo na celotnem območju vinorodne dežele Posavje. V poletnih mesecih so bile visoke temperature brez padavin oz. zelo malo. Predvsem zaradi pozebe je letnik 2021 količinsko slabši, saj je bil marsikje izpad glede na pretekla leta tudi do 100% pri določenih in legah. Kljub poznejšemu cvetenju vinske trte, zaradi pozebe, se je trgatev zaradi visokih temperatur in suše ter posledično visokih sladkornih stopenj pričela v sredini septembra. Poleg visokih sladkornih stopenj je bil marsikdo primoran iti v zgodnejšo trgatev zaradi napada ptičev in mrčesa. Kljub visokim sladkornim stopnjam, lahko govorimo o slabše dozorelem grozdju, kar se kaže predvsem v višjih kislinah (predvsem jabolčna kislina) ter grobih (nedozorelih) taninih. Slabša dozorelost se v grobosti kaže na splošno predvsem pri rdečih vinih, in sicer ja zaznati »zelene« nedozorele tanine.

Manj navdušenja so pokazala rdeča vina, kjer se kaže slabša dozorelost grozdja, kjer tudi v letniku 2021 izstopa grobost in višje, nedozorele kisline. Letnik 2021 je zahteval veliko več pozornosti v kleti ( biološki razkis, enološka obdelava…). Lahko rečem, a so nas bolj navdušila bela vina, kakor rdeča. V večini lepo izdelana vina belega bizeljčana PTP. Na splošno zelo lepa, med njimi tudi vrhunska bela sortna vina. Žal pozne trgatve niso pokazale kakovosti, ki bi jo za posebno kakovost pričakovali – visok sladkor v trgatvi še ne pomeni vino posebne kakovosti ( sploh, če ni prisotna Botrytis cinerea oz. žlahtna gniloba v času trgatve) Zaključili smo z zelo lepimi penečimi vini, med njimi tudi nekaj vrhunskih kakovosti.

Komisija je izločila cca 15% vin, in sicer zaradi napak kot sta bekser in oksidacija, zaznati pa je bilo tudi nekaj bolezenskega stanja. Napake so s hitrim ukrepanjem odpravljive, žal bolezenskega stanja se ne da odpraviti.

V svojem imenu in imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja. Prav tako pa čestitke organizatorjem za strokovno izpeljano degustacijo.«

Podelitvi sta prisostvovala tudi podžupan občine Brežice Bogdan Palovšnik in predsednica sveta KS Bizeljsko in TD Bizeljsko Mateja Kmetič, ki sta vinogradnikom čestitala za dosežene rezultate in zaželela boljše čase (cene)  pri prodaji vina. Predsednik društva Blaž Zagmajster je prav tako poudaril nujnost višje cene vina, saj moramo tudi vinogradniki svoje delo ceniti in primerno ovrednotiti.  Prejemnikom odličij je čestital in zaželel obilo uspehov ob ustvarjanju vinskih zgodb.

Med uspešnejšimi vinarji je Klet Nujec, ki je ob srebrni in štirih zlatih medaljah prejela dva naziva prvak sorte. Njihov rumeni muškat je razglašen za šampiona, ta isti je prejel tudi zlato medaljo na državnem ocenjevanju Zveze VINiS, beli bizeljčan PTP pa je izbran za županovo vino za leto 2022, česar smo se v društvu še posebej razveselili. Podrobnejše rezultate si lahko ogledati na spodnjih fotografijah.

V biltenu smo se spomnili projekta z naslovom Vinogradništvo na Bizeljskem nekoč in danes, ki je pred tridesetimi leti potekal na OŠ Bizeljsko pod mentorstvom gospe Mihaele Balon. Ob zaključku projekta je bila natisnjena knjiga, ki jo je tudi po tridesetih letih vredno prelistati in prebrati zapisana zanimiva spoznanja takratnih učencev.

Lea Babič