Leto ustanovitve: 1919
Št. članov: 57

Vodstvo PGD – danes Upravni odbor: Balon Zvonko – preds., Zagmajster Jože – podpreds., Rožman Leon – blag., Rajterič Uroš – tajnik., Kajs Zvonko – pov., Urek Branko – podpov., Narat Branko – pom. pov. za rad. zveze, Balon Branko – gos., Veršec Jože – orod., Rajterič Peter – pov. mladine.

Poveljstvo: Kajs Zvonko – pov., Urek Branko – podpov., Rajterič Peter – pov. mladine, Narat Branko – pom. pov. za radijske zveze, Veršec Jože – orodjar.

Nadzorni odbor: Zagmajster Andrej- predsednik, Balon Matjaž- član, Rožman Sebastijan- član

Kratek zgodovinski opis PGD:

Društvo je kmalu po ustanovitvi dobilo prvo ročno brizgalno. Leta 1930 se je gasilska četa pridružila gasilski četi Bizeljsko in skupaj sta delovali do 1941. leta. Vaščani so 1946. leta kupili ročno brizgalno, 1950. leta pa so nabavili prvo mot­orno brizgalno. Leta 1955 je društvo dobilo v upravljanje zgradbo in zemljišče, na katerem stoji še danes, med leti 1987-1990 popolnoma adaptiran gasilski dom. Prvo vozilo so kupili leta 1975, prvo terensko vozilo pa leta 1990. Novo motorno brizgalno je društvo kupilo 1996. leta. Leta 2015 so ob 95. letnici delovanja nabavili novo gasilsko vozilo.